Alkoholilaki sisältää useita ravintolayrittämistä helpottavia säännöksiä. Anniskelu ilmoituksella klo 1.30 jälkeen poistaa jatkoaikalupiin liittyvän byrokratian ja oikeusriidat. Tosin jatkoajalla tulee pääsääntöisesti olla yksi järjestyksenvalvoja jokaista 100 asiakasta kohti. Eduskunnassa säännökseen tehtiin hyvä muutos, jonka mukaan järjestyksenvalvoja voi tehdä muutakin kuin valvoa järjestystä. Laki mahdollistaa myös ravintoloiden yhteiset anniskelualueet ja anniskelun catering-tilaisuuksissa ilmoituksella. Myös happy hour -mainonta ravintolan ulkopuolella sallitaan. Jotta laki toimisi myös käytännössä hyvin, anniskelun valvontaa tulee muuttaa asiakaslähtöisemmäksi. Valvonnan tulee perustua ravintolan laatimaan omavalvontasuunnitelmaan. Valvonnan painopistettä tulee siirtää virheiden etsimisestä ravintoloiden ohjaamiseen ja neuvomiseen. Toivomme, että sosiaali- ja terveysministeriö aloittaa hankkeen valvonnan asiakaslähtöisyyden edistämiseksi. Tämä vähentää ravintoloiden ja viranomaisten työtä, kustannuksia ja oikeusriitoja. ”Ravintola-ala on tyytyväinen siihen, että eduskunta purki anniskelun byrokratiaa ja helpotti ravintolayrittämistä. Eduskunnassa näyttäisi olevan varsin laaja näkemys siitä, että alkoholin kulutusta tulisi ohjata takaisin ravintoloihin. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta tavoite ei toteudu alkoholilain uudistuksessa. Anniskelun hintakilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi anniskelun arvonlisävero tulisi alentaa 14 prosenttiin. Jollei eduskunta alenna arvonlisäveroa, anniskelun jo 20 vuotta kestänyt alamäki jatkuu myös tulevaisuudessa”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Lisätiedot:toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549