Ulkomailta Suomeen suuntautuva matkailu on saatava käynnistymään heti. Monet maat avaavat matkustamista, mutta Suomessa matkustamisen avaava lainsäädäntö on vielä valmistelussa. Kansainvälinen matkailumarkkina jaetaan uudelleen. Suomella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa osuuttaan kakusta, mutta se edellyttää kilpailukykyistä maahantulon sääntelyä. Suomen tulee noudattaa EU:ssa hyväksymiään matkustussääntöjä. Kanta- ja Päijät-Hämeen tautitilanne on parantunut olennaisesti ja nopeasti, mutta valtioneuvosto ylläpitää siitä huolimatta ravintoloiden ankaria anniskelu- ja aukiolorajoituksia. Ne ovat tartuntatautilain vastaisia. Ne on kumottava heti. Asiakasmääriä sekä anniskelu- ja aukioloaikoja koskevat rajoitukset tulee poistaa perustason ja kiihtymisvaiheen alueilta.

Matkailun avaamista koskevan toimivan sääntelyn aikaansaaminen on ollut erittäin vaivalloista ja hidasta. Matkailun avaamista koskeva lakiesitys on edelleen STM:ssä valmisteltavana. Lausuntokierroksella olleeseen lakiesitykseen sisältyi lukuisia ongelmia, jotka heikentäisivät Suomessa toimivien yritysten asemaa kilpailijamaihin verrattuna.

Matkailu on koronakriisin jälkeen kasvava vientiala, jonka osuus Suomen kokonaisviennistä oli 5,2 prosenttia ja palveluviennistä 16 prosenttia vuonna 2019. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun kokonaiskysyntä oli ennen kriisiä 5 miljardia euroa.

Ulkomaalaiset asiakkaat välttämättömiä lukuisille yrityksille

– Monet jäsenyrityksemme ovat täysin riippuvaisia ulkomaalaisista matkailijoista. Ulkomaalaisten matkailijoiden vähäisyys tuntuu etenkin pääkaupunkiseudulla sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pahimmin kärsineitä toimialoja ovat hotellit ja ohjelmapalvelualan yritykset. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla hotellien käyttöasteet olivat talven ja kevään aikana 20 prosentin luokkaa siitä huolimatta, että hotelleja oli paljon kiinni. Pohjoismaiden suurimman ohjelmapalveluyrityksen liikevaihto oli talvikaudella 2020–21 vain viisi prosenttia edelliseen ehjään kauteen verrattuna, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Jos Suomi ei anna täällä toimiville yrityksille nopeasti kilpailukykyisiä matkustussääntöjä, menetämme kansainvälisiä asiakkaita kilpailijamaille ja yrityksiä joutuu lopettamaan toimintansa.

– Matkailuyritysten kannalta pahin vaihtoehto on, että suomalaiset voisivat matkustaa vapaasti ulkomaille, mutta ulkomaalaisten matkailijoiden maahantulon edellytykset Suomeen olisivat kilpailijamaita tiukemmat, Lappi toteaa.

Suomi on ollut hyväksymässä EU:ssa suositusta matkailun avaamisesta. Tästä huolimatta STM:n valmistelemassa luonnoksessa esitettiin selvästi tiukempaa sääntelyä. Hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle on viivästynyt. Matkailualan kannalta on välttämätöntä, että eduskunta hyväksyy lain ennen kesätaukoa.

– EU on luonut tasapainoiset säännöt matkailun avaamiselle. Vihreistä maista matkustaville ei tule asettaa rajoituksia. Muista kuin tummanpunaisista maista matkustaville suositellaan vain lähtömaatestiä, mutta ei testiä enää kohdemaassa. Tiukemmat turvallisuustoimet ovat paikallaan vain tummanpunaisista maista matkustaville. EU:n ulkopuolisista maista matkustavien terveysturvallisuuskäytännöt perustuvat riskiperusteisuuteen. Kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku on nostettu 25:sta 75:een. Näiden periaatteiden tulee näkyä myös Suomen lainsäädännössä. Suomessa tehtävän testin vaatimuksesta tulee luopua, koska se nostaisi tänne matkustamisen kustannuksia ja heikentäisi merkittävästi Suomen asemaa matkailussa. Sen käytännön toteuttaminenkin olisi vaikeaa, Lappi toteaa.

Lakiluonnoksessa ei ole annettu merkitystä rokotusten etenemiselle, mikä muuttaa jo kesän jälkeen Suomen tilannetta olennaisesti. Tästä huolimatta poikkeussääntelyn ehdotetaan olevan voimassa toukokuun 2022 loppuun asti.

– Näyttää siltä, että sääntelyssä on jäämässä koronavaihe päälle. Perustuslaissa turvattu ja EU:n keskeisiin periaatteisiin kuuluva vapaa liikkuvuus näyttää jäävän jalkoihin. Valtioneuvoston tulee siirtyä sääntelyssä koronan jälkeiseen aikaan, jossa perustuslaissa ja EU:n perussopimuksessa turvatut oikeudet saavat arvoisensa aseman, Lappi toteaa.

Ravintoloita koskevat rajoitukset purettava nopeasti

Valtioneuvosto on kiristänyt ravintoloiden toimintaedellytyksiä nopeasti tautitilanteen muuttuessa heikommaksi. Kun tautilanne on muuttunut nopeasti olennaisesti paremmaksi, valtioneuvosto viivyttelee rajoitusten lieventämisessä ja purkamisessa.

– Tilanne on yrittäjien ja työntekijöiden näkökulmasta kestämätön. Valtioneuvosto rajoittaa elinkeinovapautta, omaisuudensuojaa ja työntekijöiden oikeutta työhön tilanteessa, jossa rajoittaminen ei ole välttämätöntä eikä oikeasuhtaista. On ilmeistä, ettei valtioneuvostolla ole oikeaa tilannekuvaa yrittäjien ja työntekijöiden ahdingosta. Jos olisi, rajoitusten purkaminen olisi ripeämpää. Lisäksi Kanta- ja Päijät-Hämeen rajoitukset ovat tartuntatautilain 58 a §:n 4 momentin vastaisia ilmaantuvuuslukujen nopean ja olennaisen pienentymisen takia. Kuinka kauan oikeuskansleri sallii tämän jatkuvan? Lappi kysyy.

Perustason alueillakin on voimassa normaalia olennaisesti tiukemmat asiakaspaikka-, anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset. Kiihtymisvaiheen anniskelu- ja aukioloaikarajoituksetkin ovat tiukemmat kuin ennen ravintoloiden sulkua. Perustasolla ja kiihtymisvaiheessa ruokaravintoloiden ja muiden ravintoloiden asiakaspaikkarajoitukset tulee poistaa.

– Valtioneuvoston tulee palauttaa nopeasti yrittäjien ja työntekijöiden perustuslakiin perustuvat oikeudet täysimääräisinä voimaan. Perustason ravintoloiden kaikki rajoitukset tulee poistaa tehostettua hygieniavaatimusta lukuun ottamatta heti. Kiihtymisvaiheen ravintoloiden anniskelu tulee sallia klo 1 asti ja ravintoloiden olla auki klo 2 asti. Nämäkin rajoitukset tulee poistaa ennen juhannusta, Lappi esittää.

 

Lisätietoja       

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549