Valtioneuvosto on tänään päättänyt siirtää Päijät-Hämeen maakunnassa olevat ravintolat ankarien leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. Päätös merkitsee alueen ravintoloille erittäin merkittävää toimintaedellytysten heikkenemistä ja työntekijöiden ahdingon syventämistä. Syinä valtioneuvosto mainitsee koronatartuntojen lisääntymisen ja koronarokotusten etenemisen hidastumisen. Valtioneuvosto ei siirtänyt tänään pääkaupunkiseudulla toimivia ravintoloita pois leviämisvaiheen rajoituksista, vaikka THL:n tämänpäiväisen koronainfon mukaan ravintoloiden osuus kaikista koronatartunnoista on laskemistavasta riippuen 1,8 tai 5,4 prosenttia. Valtioneuvosto totesi uudessa hybridistrategiassaan, että jo syyskuun lopussa Suomessa oli tarpeeksi rokotteita, jotta 85 prosenttia väestöstä voitaisiin rokottaa. Valtioneuvosto siis maksattaa rokotusjärjestelmän hitaudesta ja rokotevastaisten henkilöiden sairaalaan joutumisesta aiheutuvat kustannukset ravintolayrittäjillä ja -työntekijöillä. MaRa tekee valtioneuvoston päätöksestä kantelun oikeuskanslerille päätöksen perustus- ja tartuntatautilain mukaisuuden selvittämiseksi.

Valtioneuvoston päätös syventää alan yrittäjien ja työntekijöiden ahdinkoa

Valtioneuvosto on tänään päättänyt, että Päijät-Hämeen maakunnassa toimivat ravintolat siirtyvät leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. Muutos on maakunnan ravintoloille ja niiden työntekijöille valtava. Vielä tänään ravintoloilla ei ole mitään rajoituksia toiminnassaan, mutta jo reilun 10 tunnin kuluttua säännökset kiristyvät olennaisesti: Anniskelu on sallittua klo 24 asti, ravintolat on suljettava klo 01, ruokaravintoloihin voidaan ottaa enintään 75 prosenttia ja anniskelupainotteisiin ravintoloihin enintään 50 prosenttia enimmäisasiakasmäärästä. Lisäksi jokaisella asiakkaalla tulee olla istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä. Valtioneuvoston päätöksen takia yritykset joutuvat perumaan jo sovittuja työvuoroja, mikä on erittäin ikävää niin yrittäjien kuin työntekijöidenkin kannalta.

– Valtioneuvoston päätös on kohtuuton päijäthämäläisille jäsenyrityksillemme ja niiden työntekijöille. Muu yhteiskunta on auki, mutta valtioneuvosto syventää päätöksellään alueen yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä ahdinkoa. Valtioneuvosto maksattaa heillä kovaa hintaa rokotusjärjestelmän hitaudesta ja rokotevastaisten henkilöiden joutumisesta sairaalahoitoon. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen pelkästään hyvinvointiyhtymän koronayhteistyöryhmän lausunnon perusteella ottamatta lainkaan huomioon sen erittäin negatiivisia vaikutuksia alan yrittäjille ja työntekijöille. Rajoitukset merkitsevät myös bändien live-keikkojen peruuntumisia, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Rajoituksia pitäisi uuden hybridistrategian mukaan purkaa, ei lisätä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koronayhteistyöryhmä arvioi 4.10. julkaisemassaan tiedotteessa, että nykyisellä rokotustahdilla 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan vasta marraskuun lopulla.

– Valtioneuvosto totesi uudessa hybridistrategiassaan, että kaikki rajoitukset poistetaan, kun kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Suomi on hyvin lähellä tätä tilannetta, mutta siitä huolimatta valtioneuvosto päätti Päijät-Hämeen ravintoloiden siirtämisestä leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. Ei voi olla niin, että rokotevastaisten henkilöiden toiminnan takia ravintolarajoitukset jatkuisivat Päijät-Hämeessä eikä missään muualla Suomessa sen jälkeen, kun kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta, Lappi sanoo.

Ravintoloissa juhlivat yli 18-vuotiaat – rokotekattavuus 76,7 prosenttia

Koronayhteistyöryhmä toteaa, että tartuntojen leviämisreitit ovat yksityiset kohtaamiset kodeissa ja juhlinta ravintoloissa täsmentämättä tai esittämättä lukuja esimerkiksi siitä, kuinka paljon tartuntoja on tullut yksityistiloissa järjestetyissä juhlissa ja kuinka paljon ravintoloissa.

– Ravintoloissa juhlivat yli 18-vuotiaat. THL:n tämänpäiväisen koronainfon mukaan 76,7 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta ja vielä useampi olisi voinut halutessaan saada ne. Siten ravintoloissa tartunnan saaneet ovat valtaosaltaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole oman valintansa takia ottaneet rokotetta. Valtioneuvosto on sulkenut koko koronakriisin ajan silmänsä siltä tosiasialta, että kun ravintoloilla on ankarat rajoitukset, nuoret ovat juhlineet kodeissa ja vuokraamissaan yksityistiloissa. Kun opiskelijat ovat palanneet opiskelupaikkakunnille, tällaiset juhlat ovat lisääntyneet. Niissä ei ole tehokasta ilmanvaihtoa eikä niissä noudateta korona-ajan tehostettuja hygieniatoimia, Lappi toteaa.

Valtioneuvosto säilytti pääkaupunkiseudun ankarat rajoitukset, vaikka ravintoloiden osuus tartunnoista on erittäin pieni

THL:n tämänpäiväisen koronainfon mukaan ravintoloiden ja yökerhojen osuus kaikista todennäköisistä tai varmoista tartunnoista on Helsingissä 1,8 prosenttia. Jos otetaan huomioon myös epäillyt tartunnat, ravintoloiden osuus on 5,4 prosenttia.

– Näin alhaiset tartuntaluvut eivät mitenkään oikeuta nykyisenkaltaisia leviämisvaiheen ravintolarajoituksia pääkaupunkiseudulla. Muu yhteiskunta on kokonaan auki, mutta valtioneuvosto pitää pääkaupunkiseudun ravintoloita ja työntekijöitä panttivankeinaan ankarilla leviämisvaiheen rajoituksilla. Valtioneuvoston on tartuntatautilain mukaan viipymättä kumottava ravintolarajoitukset, kun ne eivät ole välttämättömiä. Alan yrittäjät pitävät valtioneuvoston toimintaa erittäin epäoikeudenmukaisena, Lappi muistuttaa.

MaRa tekee valtioneuvoston päätöksestä kantelun oikeuskanslerille

Valtioneuvosto päättää ravintolarajoituksista asetuksella, josta ei voi valittaa hallinto-oikeuteen toisin kuin aluehallintovirastojen kokoontumisia ja yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista.

– Ainoa oikeussuojakeino, joka meillä on päijäthämäläisten ja pääkaupunkiseudun jäsenyritystemme puolesta, on tehdä kantelu valtioneuvoston päätöksestä oikeuskanslerille. Näin oikeuskansleri joutuu ottamaan kantaa tosiasioihin, jotka eivät puolla ravintolarajoitusten kiristämistä Päijät-Hämeessä ja niiden säilyttämistä ankarina pääkaupunkiseudulla. Tämä on laiha lohtu ottaen huomioon, millaisia vahinkoja ankarien rajoitusten jatkuminen aiheuttaa jäsenyrityksillemme. Yrittäjät seuraavat epäuskoisina rajoitusten jatkumista, kun muu yhteiskunta avautuu. Valtioneuvoston päätökset asettavat eri puolilla toimivat ravintolayritykset eriarvoiseen asemaan. On ilahduttavaa, että osassa Suomea alueelliset koronayhteistyöryhmät ovat omaksuneet valtioneuvoston uuden hybridistrategian hengen. Toisaalla, kuten Päijät-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla, jatketaan entisellä linjalla piittaamatta lainkaan yrittäjille ja työntekijöille aiheutuvista vahingoista. Valtioneuvostolla on vastuullaan ottaa huomioon laajasti rajoitusten hyötyjä ja haittoja, mutta valtioneuvosto on tyytynyt viime kesästä asti toimimaan alueellisten koronayhteistyöryhmien kumileimasimena, Lappi sanoo.

 

Lisätietoja    

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549