Hallituksen olisi tullut aiemman käytäntönsä mukaisesti tarkastella ravintoloita koskevia rajoitustoimia tämän viikon lopussa. Hallituskriisin takia hallitus ei lievennä ravintoloita koskevia rajoituksia, vaikka ankarat rajoitustoimet eivät ole enää välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia. Toimimattomuudellaan hallitus syventää ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden sekä heidän perheidensä taloudellista ja henkistä ahdinkoa. Eduskunta on jo 19.3. kiirehtinyt hallitusta luomaan maahantuloon menettelyn, joka mahdollistaa ulkomailta Suomeen saapuvan matkailun liikennemäärien kasvaessa. Hallitus ei ole tehnyt tällaista esitystä eduskunnalle.

Valtioneuvosto rajoittaa erittäin ankarilla rajoituksilla yrittäjien oikeutta harjoittaa elinkeinoaan ja työntekijöiden ammattiaan. Ankarat toiminnan rajoitukset ovat voimassa kuudessa maakunnassa ja yhdessä sairaanhoitopiirissä. Niiden osuus Suomen ravintola-alan liikevaihdosta ja työntekijöiden määrästä on 71 prosenttia. Anniskeluvaltaisissa ravintoloissa asiakaspaikoista saa olla käytössä enintään kolmasosa ja ruokapainotteisissa puolet, anniskelu tulee lopettaa klo 17 ja anniskelupainotteiset ravintolat sulkea klo 18 ja ruokapainotteiset klo 19. Rajoitukset eivät mahdollista kannattavan liiketoiminnan harjoittamista eikä suuren osan työntekijöiden kutsumista töihin. Positiivista kuitenkin on Pohjanmaan ja Satakunnan palaaminen lievempiin rajoituksiin huomenna.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta ovat useissa mietinnöissään ja lausunnoissaan korostaneet sitä, että valtioneuvoston tulee lieventää rajoituksia heti, kun ne eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Lisäksi sote-valiokunta on todennut, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen klo 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana. Tartuntaluvut ovat alentuneet merkittävästi koko maassa ja sama suunta jatkuu. HUS-alueen ilmaantuvuusluku on tänään 100.

– Alamme yrittäjät ja työntekijät ovat jääneet hallituskriisin jalkoihin. Ankarimmat rajoitukset eivät ole enää millään muotoa perustuslain eivätkä eduskunnan päätösten mukaisia. Myös epidemian perustasolla olevien maakuntien ravintolarajoituksia tulee purkaa edelleen. Vaikuttaa siltä, ettei hallitus välitä ravintola-alan yrittäjien ja työntekijöiden ahdingosta. Lieneekö kyse siitä, ettei naisvaltaisen palvelualan työpaikkoja koeta tärkeiksi, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Erityisesti ruokaravintoloiden rajoituksia on purettava heti. Palvelujen kysyntä ruokaravintoloissakin on merkittävästi normaalia pienempi rajoitustoimien vuoksi.

– Nyt vaikuttaa siltä, että myös äitienpäivälounaiden tarjonta vaikeutuu rajoitustoimien takia. Hallituksen on purettava rajoitustoimia niin, että ne tulevat voimaan jo ensi viikolla, Lappi sanoo.

MaRan jäsenravintolat ovat panostaneet omavalvontaan ja terveysturvalliseen palvelujen tarjontaan.

– Jokaisen yrittäjän ja asiakkaan on tunnettava vastuunsa ja noudatettava järkähtämättömästi viruksen leviämisen estämiseksi annettua lainsäädäntöä ja ohjeita, jotta hyvä kehitys jatkuu. MaRa on antanut jäsenravintoloilleen ohjeen, että ne edellyttävät maskin käyttöä aina, kun asiakas liikkuu ravintolassa. Suurin osa asiakkaista toimii ohjeen mukaisesti. Näyttää kuitenkin siltä, että keskimääräistä suurempi osa rakennustyömailla työskentelevistä ravintoloiden asiakkaista ei ole sisäistänyt maskin käytön välttämättömyyttä, Lappi toteaa.

Suomella ei ole varaa jäädä paitsioon kansainvälisen matkailun avautuessa

Kansainvälinen matkailu alkaa käynnistyä, kun rokotteet alkavat vaikuttaa koronavirustartuntojen määrään. Lähikuukausina matkailupalvelujen kysyntä alkaa elpyä nopeasti. Suomella ei ole vieläkään toteuttamiskelpoista mallia siitä, miten ulkomaalaiset matkailijat pääsevät Suomeen.

Eduskunta on jo 19.3.2021 edellyttänyt, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä. Eduskunnan päätöksen mukaan ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selvästi kohdistaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai taudin sairastamisesta.

– Eduskunnan päätös sitoo hallitusta. Eduskunta on kiirehtinyt hallitusta luomaan todistuksiin perustuvan mallin. Aikaa eduskunnan päätöksestä on kulunut kohta jo puolitoista kuukautta eikä hallitus ole tehnyt tällaista esitystä. Esityksellä on kiire, jotta Finnair pystyy avaamaan reittejä ja matkailuyritykset myymään palvelujaan, Lappi toteaa.

Viime vuonna Suomen matkailukulutuksen romahtamisen hintalappu oli noin 7 miljardia euroa. Ennakkoarviot kuluvasta vuodesta ovat lähes yhtä synkät.

– Kotimaisen matkailualan kannalta heikoin tilanne on, jos suomalaiset voivat matkustaa vapaammin ulkomaille, mutta ulkomaalaiset matkailijat eivät pääse Suomeen yhteneväisillä ehdoilla kilpailijamaidemme kanssa. Matkailualan yritykset ja työntekijät ovat kurjassa tilassa. Hallituksen tulee valmistella eduskunnan edellyttämä esitys heti, Lappi vaatii.

 

Lisätietoja   

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549