Hallitus antoi tänään eduskunnalle tartuntatautilain muutosta koskevan esityksen, jolla jatkettaisiin matkustus-, ravintola- ja asiakastilarajoituksia sekä koronapassin käyttöä 30.6.2022 asti. Rajoitukset ovat vakava puuttuminen perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen, eikä lakia voida varmuuden vuoksi jatkaa pidemmälle kuin 28.2. Eduskunta voi käsitellä rajoitusten voimassaolon jatkamista talvilomansa jälkeen, jos koronatilanne edellyttää välttämättä rajoitusmahdollisuutta. Ruokaravintoloita koskevat rajoitukset tulee poistaa ja niitä käsitellä samalla tavalla kuin muita vähäisen riskin tiloja.  Ulkomaalaisilta matkailijoilta tulee poistaa toisen testin vaatimus Suomeen saavuttaessa, ja Sputnik-rokote tulee hyväksyä turvalliseksi rokotteeksi THL:n esityksen mukaisesti. Valtioneuvoston tulee valmistella koronapassin vapaaehtoista käyttöä koskeva esitys viipymättä.

Rajoitusmahdollisuuksia ei voida jatkaa varmuuden vuoksi kesään asti

Rokottamattomien henkilöiden sairastuminen koronavirukseen on johtanut sairaan- ja tehohoidon kuormittumiseen. Tämän takia valtioneuvosto ei ole toteuttanut lupaustaan purkaa kaikki rajoitustoimet, kun kaikilla on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja. Tilanne voi kuitenkin muuttua talven aikana olennaisesti. Lainsäädännössä ei tule antaa valtioneuvostolle, aluehallintovirastoille ja kunnille mahdollisuutta jatkaa rajoituksia yhtään pidempään kuin se on välttämätöntä.

– MaRan edustamien toimialojen yrittäjät ja työntekijät ovat joutuneet sijaiskärsijän asemaan, kun rokottamattomat kansalaiset ovat joutuneet sairaala- ja tehohoitoon. Pitkään kestänyt liiketoiminnan harjoittaminen ja työn tekeminen rajoitusten varjossa jatkuu edelleen. Matkailuyrittäjät ovat erittäin huolissaan koronatilanteen heikentymisestä Euroopassa. Eduskunnan tulisi muuttaa hallituksen esitystä niin, että mahdollisuus rajoituksiin jatkuisi vain helmikuun loppuun asti. Niin kauan kuin viranomaisilla on mahdollisuus rajoittaa elinkeinotoimintaa, myös koronapassilainsäädännön tulisi olla voimassa. Hallituksen tulisi valmistella viivytyksettä vapaaehtoisesti käyttöön otettava koronapassi, jota koskevan lain voimassaoloaika voisi olla pitkä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Matkustusrajoituksia on purettava THL:n esityksen mukaisesti

Tulevalla talvikaudella on erittäin suuri merkitys sille, kuinka erityisesti ulkomaalaisista matkailijoista riippuvat yritykset selviävät koronapandemian ja rajoitusten aiheuttamasta liiketoiminnan romahtamisesta. Pahimpia kärsijöitä ovat ohjelmapalveluyritykset, hotellit ja ulkomaalaisten suosimat korkean hintatason ravintolat matkailukeskuksissa. Myös liikematkustajilta liikevaihtonsa saavat toimialat, erityisesti suurimpien kaupunkien hotellit ja kansainväliset kongressi- ja messujärjestäjät ovat suurissa vaikeuksissa.

– THL on katsonut, ettei terveysturvallinen matkustaminen edellytä sitä, että negatiivisen testituloksen kotimaassaan saaneet ulkomaalaiset matkailijat testattaisiin vielä Suomessa toisen kerran. Laitos on katsonut, että Sputnik-rokote on turvallinen rokote, vaikka EU:n lääketurvallisuusviranomainen ei ole vielä hyväksynyt sitä sellaiseksi. Venäläisillä asiakkailla on erittäin suuri merkitys matkailualan yrittäjille Suomessa, ehkä suurempi merkitys kuin missään muussa EU-maassa. Venäläisten Suomeen tuoma matkailutulo oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2019. Nykyisin venäläiset eivät pääse Suomeen liike- eikä vapaa-ajanmatkalle, jollei heillä ole kiinteistöä, asuntoa tai vapaa-ajanasuntoa Suomessa, Lappi toteaa.

Ruokaravintoloita koskevat rajoitukset tulee poistaa

THL on luokitellut ruokaravintolat samaan vähäisen riskin kategoriaan kuin elintarvikeliikkeet, erikoiskaupat, parturit ja kampaamot. Siitä huolimatta valtioneuvosto rajoittaa ruokaravintoloiden toimintaa. Se ei ole tartuntatautilain mukaista.

– Muissa vähäisen riskin tiloissa ei ole mitään rajoituksia. Valtioneuvosto ei ole esittänyt lainkaan perusteita sille, että ruokaravintoloita kohdellaan täysin eri tavalla kuin muita vähäisen riskin tiloja, Lappi sanoo.

Koronapassi on toiminut ravintoloissa varsin hyvin – vapaaehtoinen käyttö on mahdollistettava viivytyksettä

Koronapassi on toiminut ravintoloissa varsin hyvin. Ongelmia on aiheutunut rokote- ja koronapassivastaisten henkilöiden epäasiallisesta käytöksestä ravintoloihin tulon yhteydessä. Ongelmia on myös sellaisilla alueilla, kuten Pohjanmaalla, joissa rokotevastaisuus on suurempaa tai niissä ravintoloissa, joiden asiakaspiirissä on paljon rokotevastaisia henkilöitä.

– Jos koronapassin pitäisi olla käytössä koko aukioloajan, siitä aiheutuisi vaikeuksia muun muassa hotellien ravintoloille ja monitoimiravintoloille, jotka toimivat eri tarkoituksessa päivän eri aikoina. Esimerkiksi Yhdysvallat, Kiina ja Japani eivät ole liittyneet EU:n koronatodistusjärjestelmään. Niiden kansalaiset voisivat päästä Suomeen maahanpääsyä koskevien todistusten perusteella, mutta eivät hotellin aamiaiselle, koska heidän koronatodistuksensa ei ole EU:n hyväksymä. Koronapassin vapaaehtoinen käyttö tilanteessa, jossa liiketoimintaan ei kohdistu rajoituksia, tulisi mahdollistaa viipymättä. Sillä olisi suuri merkitys koronaviruksen leviämisen torjunnan kannalta, Lappi sanoo.

 

Lisätietoja  

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549