Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen, jossa hallitus esittää nykyisten maahantulorajoitusten voimassaolon jatkamista vuoden loppuun asti. Hallitus on linjannut uudessa hybridistrategiassaan, että rajoitukset poistetaan, kun noin 80 prosenttia väestöstä on saanut kaksi rokotetta tai kaikilla on ollut mahdollisuus saada ne. Asiantuntijoiden mukaan tämä tilanne saavutetaan lokakuun loppupuolella. Eduskunta ja etenkin perustuslakivaliokunta ovat puolestaan lukuisia kertoja todenneet, että rajoitukset on purettava viipymättä, kun ne eivät ole välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia. THL on todennut, etteivät maahantulorajoitukset välttämättä palvele alkuperäistä tarkoitustaan (Yle 18.9.). Maahantulorajoitukset aiheuttavat suurta vahinkoa matkailualan yrityksille ja työntekijöille. Eduskunnan tulee hylätä hallituksen esittämä maahantulorajoitusten jatkaminen vuoden loppuun asti.

Maahantulorajoituksia käsittelevän lain voimassaolo päättyy 15.10. Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan maahantulorajoitukset jatkuisivat muuttumattomina 31.12.2021 asti.

– Esitys osoittaa selvästi sen, että hallitus ei ymmärrä, miten vaikeassa tilanteessa matkailualan yrittäjät ja työntekijät ovat. Yrittäjät ovat luottaneet siihen, että kun riittävä osa väestöstä on rokotettu, he voivat harjoittaa elinkeinoaan vapaasti ilman rajoituksia. Hallituksen esittämille rajoituksille ei ole enää väestön suojelusta ja viruksen leviämisestä aiheutuvia perusteita. Myös THL on kritisoinut voimakkaasti hallituksen esitystä toteamalla, että matkailijoiden mukanaan tuoma tartuntariski on mennyttä aikaa, koska on erittäin todennäköistä, että rokotekattavuus saavutetaan lokakuussa. Hallitus on tähän asti tukeutunut rajoituspäätöksissään voimakkaasti THL:n näkemyksiin. Miksi ne eivät enää kelpaa hallitukselle? MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kysyy.

Tilanteessa, jossa suomalaiset, tai ainakin rokotteen ottamiseen halukkaat, on kattavasti rokotettu, matkustamista merkittävästi haittaavat matkustusrajoitukset eivät ole perusteltuja eivätkä välttämättömiä. Vaikka rokottaminen etenee lähtömaissa kaikilla matkustajilla, etenkään nuorilla ei ole vielä täyttä rokotussarjaa. Jos matkustajalla ei ole täyttä rokotussarjaa, hallituksen esitys vaatisi matkustajaa menemään koronatesteihin lähtömaassa ja pidemmillä matkoilla myös Suomessa. Matkustajien koronatodistusten tarkistaminen kuormittaisi kohtuuttoman paljon terveydenhuollon ja muiden viranomaisten resursseja.

– Kansainvälisen matkailun elpyessä esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mahdoton tarkastaa todistuksia kaikilta matkustajilta ilman merkittäviä lisäresursseja ja maahantulon ruuhkautumista. Yhtä mahdoton tilanne on Pohjois-Suomen lentokentillä, kun joulun aikana pienille lentokentille saapuu vilkkaimpina päivinä yli 4 000 matkustajaa per kenttä. Suomen tulee vapauttaa ulkomailta Suomeen tuleva matkailu jo lokakuussa. Tämä on välttämätöntä alan yrittäjien ja työntekijöiden kannalta. Kyse on sekä matkailun että valtiotalouden näkökulmasta mittavista menetyksistä. TEMin arvion mukaan Suomi menettää joka tapauksessa vuosina 2020–21 matkailutuloa 12–13 miljardia euroa, josta valtion ja kuntien saamat verotulot ovat huomattavat, Lappi toteaa.

Eduskunta ja perustuslakivaliokunta ovat toistuvasti todenneet rajoituksia käsitellessään, että rajoitukset on purettava viipymättä, kun ne eivät ole välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia.

– Eduskunnan ja hallituksen välillä on koko koronakriisin ajan ollut kitkaa suhteessa perusoikeuksiin. Hallitus on suhtautunut elinkeinovapauteen ja työntekijöiden oikeuteen työhön väheksyvästi. Erityisen vaikeaa hallitukselle ovat olleet maahantulorajoitukset. Eduskunta hylkäsi viime syksynä hallituksen esityksen ja palautti esityksen hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Eduskunnan tulee hylätä myös hallituksen uusi esitys. Perusteltua olisi 15.10. jälkeen kohdistaa terveysturvallisuustoimet EU:n hätäjarrumekanismin mukaisesti tummanpunaisista maista eli korkeimman riskin maista saapuviin matkailijoihin ja Suomen kansalaisiin, Lappi sanoo.

 

Lisätietoja 

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549