EU:n komissio julkaisi kesäkuun alussa näkemyksensä välitystaloudesta EU:ssa (A European agenda for the collaborative economy). Komissio suhtautuu välitystalouteen myönteisesti, mutta pitää riskinä sitä, että sääntelyn harmaata aluetta käytetään yhteiskunnan intressien mukaisen sääntelyn kiertämiseen. Komissio kehottaa jäsenvaltioita kehittämään verojen keräämistä käyttämällä hyväksi jakamisalustojen harjoittajille jäävää tietoa. Komissio pitää tärkeänä, että tasapuoliset työolosuhteet ja kuluttajansuoja turvataan ja että ammattimaista toimintaa harjoittavilla on samanlainen verosääntely. MaRa pitää tärkeänä, että lainsäätäjä tarttuu välitystalouden kysymyksiin nopeasti, koska toiminnan kasvaessa kilpailuvääristymä pahenee. Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että esimerkiksi kotimajoitus ammattimaistuu nopeasti. Esimerkiksi Berliinissä oli yli 60 prosenttia kotimajoituskohteista ammattimaisessa majoituskäytössä huhtikuussa 2016. Sama kehitys on nähtävissä myös Suomessa. Lainsäätäjän on turvattava tasapuolinen kilpailuympäristö samoista asiakkaista kilpaileville toimijoille. Majoitustoiminnan lainsäädäntöä on purettava merkittävästi. Siltä osin kuin lainsäädäntöä tarvitaan esimerkiksi kuluttajien suojaamiseksi ja verotulojen keräämiseksi, samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia majoitustoiminnan harjoittajia. Samalla lainsäätäjän tulee pidättyä ei-ammattimaisen toiminnan jättämisestä lainsäädännön ulkopuolelle, kuten liikennekaariesityksessä ehdotetaan. Jos toimitaan näin, samalla luodaan mahdollisuus ketjuttaa toimintaa ja muilla keinotekoisilla järjestelyillä välttää lainsäädännön velvoitteet. Tämä rapauttaa myös verojärjestelmää. ”Välitystalous on luonut nopeasti uusia palveluja. Välitystalouden toimijat ovat saaneet perinteiset toimijat näyttämään kaavoihin kangistuneilta. Tämä on perustunut siihen, että välitystalouden alustat ja niiden välityksellä palveluja tarjoavat katsovat olevansa lainsäädännön ulkopuolella. Perinteisille toimijoille tulee antaa lainsäädännössä ja viranomaisvalvonnassa tasapuoliset kilpailuolosuhteet. Ratkaiskoot markkinat, kuka menestyy, ei lainsäätäjä ja viranomaiset suosimalla välitystaloudeksi kutsuttuja toimijoita”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Liite: Välitystalous - tasapuoliset kilpailuolosuhteet (pdf) Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549