Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdottamat säännökset ovat askel oikeaan suuntaan. Valtioneuvoston tulee asetuksia antaessaan ottaa huomioon rajoitusten välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus eri ravintolatyyppien osalta. Niissä maakunnissa, joissa koronatilanne on normaali, rajoitustoimia ei tule olla ollenkaan. Rajoitustoimien hyväksyttävyyden kannalta on erittäin tärkeää, että valtioneuvosto ja terveysviranomaiset tuottavat oikeaa ja ajantasaista tietoa korona-altistumisista ja -tartunnoista erityyppisissä ravintoloissa. Rajoitustoimet vaikuttavat koronakriisin pitkittyessä erittäin kielteisesti ravintolayrityksiin ja niiden työntekijöihin.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä ravintolatoimintaa koskevista rajoituksista. Valtioneuvosto voi rajoittaa pääosin ruokaa tarjoilevien ravintoloiden asiakaspaikkoja vähemmän kuin alkoholia päätoimintanaan anniskelevien ravintoloiden toimintaa. Valtioneuvosto voisi kuitenkin edelleen rajoittaa pääosin ruokaa tarjoilevien ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja samalla tavalla kuin esimerkiksi yökerhojen anniskelu- ja aukioloaikoja.

– Kiitämme perustuslakivaliokuntaa sekä sosiaali- ja terveysvaliokuntaa siitä, että yrittäjien ja työntekijöiden perustuslakiin perustuvat oikeudet otetaan ravintolarajoituksia koskevassa sääntelyssä paremmin huomioon. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämät säännökset jättävät kuitenkin valtioneuvostolle laajan harkintavallan. Toivon, että valtioneuvosto päättäessään ravintoloita koskevista rajoituksista ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan painavat kannanotot, joiden mukaan rajoitusten tulee olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Jos jossakin maakunnassa koronatilanne on hyvin hallinnassa, siellä ei voi olla lainkaan rajoituksia, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.  

– Illallista tarjoavien ravintoloiden kannalta olisi tärkeää, että valtioneuvosto voisi määrätä anniskelun päättymään aikaisintaan klo 23 ja määrätä ravintolat suljettaviksi aikaisintaan klo 24. Myös yöravintoloita koskevissa rajoituksissa tulee ottaa huomioon, että tiukat rajoitukset siirtävät yöllä juhlimisen yksityistilaisuuksiin, Lappi sanoo.

MaRa pitää hyvänä, että omavalvonnalle on annettu suurta merkitystä. Ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikaa voidaan lyhentää, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, eivätkä laissa luetellut omavalvontatoimenpiteet ole tähän riittäviä. MaRa on laatinut kattavan omavalvontasuunnitelman ja jäsenravintolat ovat noudattaneet sitä hyvin.

– On tärkeää, että liikenneasemien ravintoloiden aukioloa ei rajoiteta. Yhtä tärkeää olisi ollut vapauttaa lentoasemilla toimivat ravintolat ja hotellien aamiaisravintolat rajoituksista, Lappi toteaa.

Matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden asema on erittäin huolestuttava. Monella työntekijällä jo keväällä alkanut lomautus jatkuu eikä loppua ole näkyvissä. Lomautukset alkavat yritysten tulevaisuudenuskon loppuessa muuttua irtisanomisiksi. Palvelualojen ammattiliiton selvitys työntekijöiden toimeentulovaikeuksista on karua luettavaa. Myös Takuusäätiö kertoi aiemmin tällä viikolla, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ovat erityisesti matkailu- ja ravintola-alan työntekijät.

– Pitkittyneillä lomautuksilla ja lisääntyvillä irtisanomisilla on erittäin surulliset seuraukset jäsenyritystemme työntekijöille. Yrittäjien yhteydenotoissa kuvastuu suuri huoli henkilökunnan taloudellisesta ja henkisestä selviytymisestä. Julkisen vallan asettamilla rajoitustoimilla on monet kasvot. Rajoitusten taloudelliset ja henkiset vahingot kasvavat sitä suuremmiksi, mitä kauemmin koronakriisi jatkuu. Niiden hoito jatkuu pitkään koronakriisin päättymisen jälkeenkin. Valtioneuvoston tulee ottaa tämä huomioon rajoitustoimista päättäessään, Lappi toteaa.  

 

 

Lisätietoja 

varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi 040 736 7705
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549