Ravintoloille maksettiin hyvitystä niiden sulkemisesta koronakriisin aikana. Lain mukaisia hyvityksiä maksava KEHA-keskus leikkasi korvauksia lakiin perustumattomasti, minkä vuoksi useat sadat ravintolat eivät saaneet niille lain mukaan kuuluvia hyvityksiä. KEHA-keskus on kieltäytynyt maksamasta hyvitystä ravintolalle, jolle hallinto-oikeus on lainvoimaisella päätöksellä velvoittanut maksamaan lain mukaisen hyvityksen. KEHA-keskuksen linjaus on Suomessa täysin ainutlaatuinen ja rikkoo törkeästi hyvityslakia sekä hallintolain velvoitetta kohdella hallinnossa asioivia tasapuolisesti. MaRa vaatii, että KEHA-keskuksen on oikaistava hyvityspäätökset itseoikaisuna ja maksettava kaikille yrityksille niille lain mukaan kuuluva hyvitys.

Lain mukaan hyvitys on maksettava yrityksen euromääräisen myynnin vähenemisestä. KEHA-keskus sai myynneistä tiedot automaattisesti arvonlisäveroilmoituksista. KEHA-keskus otti hyvityksissä huomioon vain 24 prosentin ja 14 prosentin mukaiset anniskeluun ja syömiseen liittyvät myynnit. KEHA-keskus ei ole esittänyt hyvitysten leikkaamiselle hyvityslakiin liittyvää perustelua. Laki ei mahdollista myyntien erottelua, vaan hyvitys on laskettava kaikesta ravintolan sulkemisesta aiheutuneesta myynnin vähenemisestä.

KEHA-keskus totesi hallinto-oikeudelle antamissaan vastineissa, että lain mukaan laskennassa on otettava huomioon yrityksen keskimyynti. Silti KEHA-keskus tulkitsi, että ravintolatoimintaa ovat vain anniskelu ja arvonlisäverollinen ruokamyynti ja maksoi hyvityksen vain osasta yrityksen myynnin vähenemisestä. Viihderavintolat ja opiskelijaravintolat jäävät KEHA-keskuksen lakiin perustumattoman tulkinnan vuoksi ilman hyvitystä. Nämä ravintolat kärsivät eniten koronakriisistä ja tarvitsivat kipeimmin tukea. KEHA-keskuksen tulkinnalle ei löydy mitään perustetta laista.

Hallinto-oikeudet ovat ainakin kahdessa ratkaisussa hylänneet KEHA-keskuksen päätöksen ja velvoittaneet maksamaan viihderavintolalle hyvityksen pääsylippumyynnistä ja eteispalveluista. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt KEHA-keskuksen opiskelijaruokailua koskevan päätöksen ja velvoittanut maksamaan hyvityksen verottomista opiskelija-aterioista.

– Suurin osa ravintoloista ei ole osannut valittaa päätöksistä ja menettää sen vuoksi yritykselle lain mukaan kuuluvaa hyvitystä. Ravintoloilta on laittoman tulkinnan vuoksi jäänyt saamatta miljoonia euroja lakiin perustuvaa tukea. MaRa on vaatinut, että KEHA-keskus korjaa itse virheelliset päätöksensä ja maksaa kaikille yrityksille lain mukaisen hyvityksen jälkikäteen. KEHA-keskus on säännönmukaisesti kieltäytynyt korjaamasta virheitään. Siksi työ- ja elinkeinoministeriön on ryhdyttävä toimiin asiassa ja velvoitettava KEHA-keskus korjaamaan virheelliset päätöksensä, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi vaatii.

Itäsuomalainen viihderavintola sai vuosi sitten hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan KEHA-keskuksen on maksettava hyvitys myös pääsylipputuloista. KEHA-keskus ei valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä, minkä vuoksi se on lainvoimainen ja viranomaista velvoittava. Hallinto-oikeuden päätöksestä huolimatta KEHA-keskus on kieltäytynyt maksamasta ravintolalle lain mukaista hyvitystä. Yritys vei hallinto-oikeuden päätöksen perintään. Ulosottoviranomainen on todennut, että valtiolta ei voi periä saatavaa hallinto-oikeuden päätöksen perusteella. Yritys on valittanut perintää koskevasta asiasta käräjäoikeudelle, joka ratkaissee lähiaikoina perintää koskevan kysymyksen.

– On täysin ainutlaatuista, että suomalainen viranomainen kieltäytyy noudattamasta lainvoimaista tuomioistuimen päätöstä. Linjauksellaan KEHA-keskus on asettunut suomalaisen oikeusjärjestelmän ulkopuolelle ja rikkoo lakia harkitusti. Siksi MaRa on ryhtynyt selvittämään, millaisiin juridisiin toimenpiteisiin KEHA-keskuksen toiminnan vuoksi on ryhdyttävä, jotta suomalaiset yritykset saavat niille kuuluvan lakiin perustuvan hyvityksen, Aittoniemi toteaa.

 

Lisätietoja

varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705