MaRan ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitukset ovat hyväksyneet tänään uuden työehtosopimuksen. Työehtosopimuksen myötä PAMin joulun ajalle julistamat lakot peruuntuvat. Palkkaratkaisu perustuu paikalliseen sopimiseen. Paikallinen palkkaratkaisu tulee tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Sopijapuolina ovat työnantaja ja luottamusmies. Jollei yritykseen ole valittu luottamusmiestä, työntekijät voivat valita keskuudestaan 1–3 PAMiin kuuluvaa työntekijää edustamaan työntekijöitä. Jollei paikallisesta sopimusta saada aikaan, perälautana toimii ensi vuoden alkupuolella tehtävän matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkaratkaisu. Hiihtokeskukset ja niiden työntekijät voivat nyt keskittyä rauhallisen mielin ottamaan vastaan joulun seudun asiakkaat.

MaRa ja PAM ovat neuvotelleet palkka- ja työehtosopimusratkaisusta lokakuusta alkaen erittäin vaikeissa olosuhteissa. Erittäin korkeiksi nousseet sähkön, muun energian ja elintarvikkeiden hinnat ovat heikentäneet niin hiihtokeskusyritysten kuin niiden työntekijöidenkin taloudellista tilannetta. Korkotason nopea nousu on kiristänyt taloustilannetta entisestään. Kuntien tekemä palkkaratkaisu, joka ylittää yksityisen sektorin palkanmaksuvaran, on vaikeuttanut tilannetta entisestään.   

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että saavutimme yhdessä PAMin kanssa palkkaratkaisun, joka mahdollistaa molemmille osapuolille tärkeimmän asian eli asiakkaiden palvelemisen. Palkkaratkaisussa työnantaja ja luottamusmies voivat ottaa huomioon yrityksen talous-, kysyntä- ja työllisyystilanteen. Näin menetellen voidaan saavuttaa yrityksen ja työntekijöiden tilannetta ja tarpeita parhaiten vastaava palkkaratkaisu. Liitot ohjeistavat yhdessä osapuolia palkkaratkaisussa huomioon otettavista asioista, MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmo toteaa.

Työehtosopimuksen syntymisen myötä PAMin joulun ajalle julistamat lakot peruuntuvat.

– Joulun aika on erittäin tärkeä aika hiihtokeskuksille. Joulun ajan lakko olisi heijastunut erittäin kielteisesti myös matkailukeskuksissa olevien ravintoloiden ja muiden palvelujen toimintaan. On hienoa, että hiihtokeskusten ammattitaitoiset työntekijät voivat palvella asiakkaitamme ilman häiritseviä tekijöitä. Kiitän PAMin neuvottelijoita siitä, että saimme aikaan molempia osapuolia tyydyttävän työehtosopimuksen ympäröivän maailman paineista huolimatta. Liittojen vuosikymmenten aikana luoma vahva neuvottelukulttuuri johti kuitenkin vaikeuksista voittoon, Varmo toteaa.

 

Lisätietoja                         

työmarkkinajohtaja Olli Varmo, 044 750 7683