Alkoholilakiesityksessä vähennetään anniskeluun liittyvää byrokratiaa. Samalla kuitenkin luodaan uusia vaatimuksia, jotka heikentävät ravintoloiden asemaa. Esityksen mukaan ravintolan tulisi asettaa järjestyksenvalvoja jokaista 100 asiakasta kohti, jos ravintola aikoo anniskella klo 1.30 jälkeen. Alkoholiviranomainen voisi myöntää tästä poikkeuksen. Nykyisin järjestyksenvalvojia asetetaan tarpeen mukaan. Säännös heikentää pienten, usein perheiden ylläpitämien, pubien asemaa, joissa on usein vain noin 50 asiakaspaikkaa. Pienten anniskeluravintoloiden ei ole taloudellisesti mahdollista palkata järjestyksenvalvojaa. Näissä ravintoloissa ei ole ollut aiemminkaan järjestyksenvalvojia eikä järjestyshäiriöitä. Kun järjestyksenpitoon liittyviä ongelmia ei ole, ei ole perusteltua asettaa näille ravintoloille lisävelvoitteita. Hyvä tavoite vapauttaa ravintoloiden anniskeluaikoja johtaa pienten pubien osalta käytännössä anniskeluaikojen supistumiseen. MaRa kiittää hallitusta siitä, että anniskelun byrokratiaa puretaan. Tämä tavoite kuitenkin vesitetään alkoholiviranomaiselle annetulla liian laajalla oikeudella asettaa määräyksiä yksittäiselle ravintolalle. Tämä johtaa lukuisiin hallinto-oikeusprosesseihin. Uusi täysin perustelematon säännös on ehdoton kielto anniskella ulkotarjoilualueilla klo 1.30 jälkeen. Eräissä kaupungeissa tämä on ollut nykyisin mahdollista. MaRa ehdottaa, että anniskelu klo 1.30 jälkeen olisi mahdollista ulkotarjoilualueilla alkoholiviranomaisen myöntämällä luvalla. Näin esimerkiksi Oulussa pitkään voimassa ollut käytäntö voisi jatkua. "Hallituspuolueissa näyttäisi vallitsevan varsin laajalti käsitys, että alkoholin kulutusta olisi monella perusteella syytä ohjata ravintoloihin. Siksi on mahdotonta ymmärtää hallituksen päätöstä korottaa alkoholijuomaveroa ilman anniskelun arvonlisäveron alentamista 14 prosenttiin. Myös alkoholilain uudistuksella olisi voitu edistää alkoholin kulutuksen siirtymistä ravintoloihin. Alkoholilakiesityksessä on kuitenkin uusia byrokratiaa luovia ja perustelemattomia säännöksiä. Eduskuntakäsittelyssä lakiin tulee tehdä useita muutoksia. Muuten kotimaan matkailuun ja ravintolatoimintaan liittyvä työllisyys ja verotulot vähenevät", toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Lisätiedot:toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549