Huoltovarmuusorganisaatioon on perustettu Ruokapalvelupooli. Se tukee ruokapalvelutoimijoiden yhteistyötä huoltovarmuuden kehittämisessä ja alan jatkuvuutta uhkaavien kriisien vaikutusten ennaltaehkäisyssä.

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus on päättänyt 10.1. perustaa Huoltovarmuusorganisaatioon Ruokapalvelupoolin. Uusi pooli aloittaa toimintansa alkuvuodesta. Ruokapalvelupooli täydentää elintarvikehuoltosektorin yhteistyötä jo olemassa olevien Alkutuotantopoolin, Elintarviketeollisuuspoolin, Kauppa- ja jakelupoolin ja sekä kotitalouksien omatoimisen varautumisen tukemiseen keskittyvän KOVA-toimikunnan rinnalla.

– Pooli lisää ruokahuollon toimintavarmuutta ja tavoitettavuutta. Se auttaa meitä myös food service -toimialan huoltovarmuustoiminnan kehittämisessä ja jatkuvuudenhallinnan parantamisessa, varautumisasiantuntija ja poolin yhteysjäsen Tanja Talvenheimo Huoltovarmuuskeskuksesta sanoo.

– Tavoitteena on rakentaa entistä vahvempaa yhteistyötä alan toimijoiden välillä, jotta voimme varmistaa toiminnan jatkuvuuden vakavissa häiriötilanteissa. Keskeistä on lisäksi tilannekuvan kerääminen ja viestintä sidosryhmille, Ruokapalvelupoolin poolisihteeri Virpi Kulomaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRasta kertoo.

Huoltovarmuus taataan vain yritysten avulla

Ruokapalvelutoimijat valmistavat vuosittain yli 350 miljoonaa ateriaa muun muassa päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin ja hoivalaitoksiin, palveluasumisen yksiköihin sekä varuskuntiin ja vankiloihin. Niiden lisäksi muun muassa henkilöstöravintolat ovat tärkeitä ruokapalveluiden tuottajia.

Kartoitus Ruokapalvelupoolin tarpeesta, tehtävistä, rakenteesta ja tavoitteista on tehty perusteellisesti. Takana on kaksi Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamaa selvitystä, joissa on tarkasteltu kunnallisia ruokapalveluita tuottavien ruokapalvelualan toimijoiden ja henkilöstöravintoloiden ottamista osaksi poolitoimintaa. Tulokset olivat selkeät: toimialan yritykset täytyy kytkeä mukaan poolitoimintaan, jotta yhteiskunnan huoltovarmuus voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyinen toiminta ei pysty riittävästi tukemaan alan organisaatioita huoltovarmuuden kehittämisessä, varautumisessa sekä nopeassa reagoimisessa poikkeustilanteissa. Lisäksi poolin eduksi on katsottu verkoston tuki ja muilta oppiminen sekä ymmärryksen lisääminen huoltovarmuudesta.

Poolin kotiorganisaationa toimii Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Yhteistyössä ovat lisäksi mukana kuntia ja kuntaomisteisia yhtiöitä edustava Kuntaliitto ja yksityisiä sote-palveluiden tuottajia edustava Hyvinvointiala Hali ry sekä joukko alan yrityksiä.

Ruokapalvelupooli osallistuu jatkossa yhdessä muiden Elintarvikehuoltosektorin poolien kanssa muun muassa sektorin yhteisten seminaarien, harjoitusten ja kehitysprojektien suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

 

Lisätiedot

poolisihteeri, Ruokapalvelupooli, valmiuspäällikkö Virpi Kulomaa, MaRa, 040 592 8752
varautumisasiantuntija Tanja Talvenheimo, Huoltovarmuuskeskus, 029 505 1101
viestintäasiantuntija Mari Mäkinen, Huoltovarmuuskeskus, 029 505 1114