Verottaja on alkanut lähettää maksukehotuksia yrityksille, jotka eivät ole pystyneet noudattamaan sovittuja maksujärjestelyjä. Maksukehotuksessa yritykselle annetaan kaksi viikkoa maksuaikaa, minkä jälkeen maksujärjestely voidaan perua ja pahimmassa tapauksessa hakea yritys myöhemmin konkurssiin. Jos maksujärjestely raukeaa huhtikuun aikana, moni yritys menettää oikeuden saada kustannustukea tai sulkemiskorvausta. Yritysten kassat ovat tyhjänä valtioneuvoston ja viranomaisten asettamien rajoitusten vuoksi. Siksi yritykset eivät pysty noudattamaan normaalin liiketoiminnan aikana sovittuja maksujärjestelyjä. MaRa katsoo, että yritysten tilanne on valtioneuvoston asettamien rajoitusten vuoksi poikkeuksellisen vaikea, minkä vuoksi maksujärjestelyjä koskevia menettelyjä on kevennettävä.

Koronakriisin vaikutukset MaRan jäsenyrityksiin ovat olleet täysin poikkeuksellisia. Ravintolat on suljettu kaksi kertaa ja niiden asiakasmääriä sekä aukioloaikoja on rajoitettu. Matkustamiseen ja kokoontumisiin liittyvät rajoitukset, etätyö ja koronakriisin hallintaan liittyvät suositukset ovat pudottaneet myös muiden jäsenyritysten liikevaihtoa ja tehneet normaalin liiketoiminnan mahdottomaksi jo yli vuoden ajan. Valtion asettamat rajoitukset ovat tyhjentäneet yritysten kassat ja tehneet aikaisemmista sopimuksista kiinni pitämisen mahdottomaksi.

Verojen maksujärjestely on normaalitilanteessa toimiva järjestely, joka mahdollistaa verojen maksamisen heikossakin kassatilanteessa. Verojen maksujärjestelyitä ei ole kuitenkaan tehty tilanteisiin, joissa normaali liiketoiminta on mahdotonta valtion asettamien rajoitusten vuoksi. Yritykset eivät pysty pienentyneillä tai kokonaan kadonneilla kassavirroilla maksamaan maksujärjestelyn mukaisia eriä.  Sulkemiskorvauksia on tulossa yrityksille vasta toukokuussa.

MaRa vaatii valtioneuvostolta ja verohallinnolta, että maksujärjestelyt tarkistetaan muuttunutta maksukykyä vastaaviksi. Verohallinnon on myös kevennettävä määräaikaisesti maksujärjestelyjä koskevaa ohjettaan. Maksujärjestelyn alkuun on saatava maksuvapaata tai maksuohjelmaa on kevennettävä huomattavasti. Perättäisten maksujärjestelyjen ei tule tässä tilanteessa estää uuden maksujärjestelyn tekemistä. Viivästyskorkoja ei tule periä, jos verovelkaa lyhennetään uuden maksujärjestelyn mukaisesti. Veroja ei tule laittaa ulosottoon ensimmäisen maksulaiminlyönnin jälkeen, sillä ulosotossa olevat verot estävät valtiontukien saamisen ja voivat vaikuttaa ravintolayritysten anniskelulupiin. Kynnys päättää maksujärjestelyn raukeamisesta tulee olla selvästi korkeampi kuin normaalissa tilanteessa.

Maksujärjestelyjä on muutettava yritysten liiketoiminnan jatkamisen turvaamiseksi ja veronmaksun edellytysten parantamiseksi. Jos yrityksen liiketilat on suljettu tai toimintaa on voimakkaasti rajoitettu, yrityksillä ei ole minkäänlaista maksukykyä ennen valtiolta tulevien korvausten saamista ja liiketoiminnan normalisoitumista. Nykyisten maksujärjestelyjä koskevien sääntöjen noudattaminen voi johtaa monen yrityksen turhaan konkurssiin.

 

Lisätietoja  

varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705