Valtioneuvosto päätti eilen, että leviämisalueen ravintoloissa anniskelu loppuu 24.12. alkaen klo 21 ja ravintolat suljetaan klo 22. Joulukuun 28. päivänä sääntely kiristyy edelleen niin, että anniskelu loppuu klo 17 ja anniskelupainotteiset ravintolat suljetaan klo 18. Ruokaravintolat voivat olla auki koronapassilla klo 20 asti. Koronapassin käyttö ei vapauta rajoituksista, ei edes matalan riskin tiloiksi määriteltyjä ruokaravintoloita. Valtioneuvoston päätös on ristiriidassa eilen julkaistun tiedotteen kanssa, sillä sen mukaan koronapassin käyttö jatkuu matalan riskin tilaisuuksissa. Myös aluehallintovirastot ovat päättäneet erittäin ankarista rajoitustoimista. Rajoitukset osuvat ikävästi talvimatkailukeskuksiin niiden parhaan sesongin aikana. Koronapassin poistaminen käytöstä edes väliaikaisesti on valtioneuvoston rokotestrategian vastainen päätös. Parempi vaihtoehto olisi ollut kohdistaa erittäin ankarat rajoitukset vain rokottamattomiin kansalaisiin. Ravintolat ja MaRan edustama tapahtuma-ala* esittävät, että koronapassi kattaa jatkossa toistaiseksi tiedon vain kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronataudista ja täydestä rokotussarjasta. Valtioneuvoston tulee valmistella kaksi erillistä kustannustukea. Toinen yleisesti kattamaan rajoituksista ja julkisen vallan suosituksista aiheutuvia tappioita lokakuun alusta lukien ja toinen nyt asetettujen erittäin ankarien rajoitusten tappioita korvaamaan. Kustannustukien tulee olla määrältään riittäviä eikä näennäisiä.


Rokotettujen kansalaisten tulee antaa käyttää palveluja – yrittäjille ja työntekijöille sen myötä oikeus toimeentulon hankkimiseen

Valtioneuvosto on tehnyt eilen ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden kannalta erittäin kielteisiä päätöksiä, jotka tulevat voimaan parhaan joulun ja uudenvuoden sesongin keskellä. Myös useat aluehallintovirastot ovat rajoittaneet ja kieltäneet tapahtumien järjestämistä. Syynä on herkästi tarttuva omikronmuunnos, joka on johtanut sairaan- ja tehohoidon kuormittumiseen ja uhkaan ylikuormittumisesta. Valtaosa sairaalahoidossa olevista potilaista on omasta tahdostaan koronarokotteen ottamatta jättäneitä. Sairaalahoidossa on vain vähän kaksi rokotusta saaneita, joilla ei ole vastustuskykyä heikentävää muuta sairautta.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta totesi lauantaina Ylen haastattelussa, että koronapassi tulisi pistää hyllylle. Syyksi hän mainitsi sen, että osa rokottamattomista käy tapahtumissa ja ravintoloissa negatiivisen testituloksen avulla. Nyt pelkona on se, että rokottamattomat saavat tartunnan rokotetuilta taudinkantajilta.

– Kun tavoitteena on suojata rokottamattomia kansalaisia virustartunnoilta, tehokas ja samalla yrittäjille ja työntekijöille vähemmän vahinkoa aiheuttava ratkaisu olisi ollut muuttaa koronapassin sisältöä niin, ettei pelkästään negatiivisella testituloksella saa koronapassia. Valtioneuvoston tulisi tehdä tällainen päätös heti ja sen tulisi olla voimassa niin kauan kuin on uhka uusille ravintoloita ja tapahtumia koskeville rajoitustoimille. Päätöksessä tulisi ratkaista erikseen niiden kansalaisten tilanne, jotka eivät voi ottaa rokotteita lääketieteellisen syyn takia, samoin kuin sellaisten ulkomaalaisten matkustajien tilanne, joiden kotimaassa annettuja rokotteita ei hyväksytä Suomessa turvallisiksi rokotteiksi. Yksi esimerkki on venäläiset matkailijat, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Erittäin ankarat rajoitukset joulusesongin keskellä heikentävät Suomen mainetta matkailumaana – valtioneuvosto kurittaa tarpeettomasti matalan riskin ruokaravintoloita

Talvimatkailukeskuksissa on parhaillaan kymmeniä tuhansia matkailijoita. Toisin kuin viime vuonna myös ulkomaalaisia matkailijoita on paljon. Tuhannet ulkomaalaiset matkailijat ovat tulleet Suomeen matkanjärjestäjien tuomina. Heillä on Suomessa tiivis ohjelma ja vain vähän kontakteja paikalliseen väestöön lukuun ottamatta heitä palvelevia yrittäjiä ja työntekijöitä. Isolla osalla heistä ei ole mahdollisuutta itse valmistaa aterioita, vaan he ovat ravintolapalvelujen varassa.

Nuorten yöjuhliminen siirtyy niin matkailukeskuksissa kuin muuallakin yksityistiloihin, mistä on näyttöä edellisten ankarien rajoitusten ajalta. Siellä ei ole voimassa minkäänlaisia koronan leviämistä estäviä toimia. Valtioneuvosto on ummistanut tältä silmänsä, kuten aiemminkin, kun se on asettanut rajoituksia yöravintoloille.

– Etenkin Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa on paljon ulkomaalaisia matkailijoita. Valtioneuvoston ravintolarajoitukset, jotka tulevat voimaan nopeasti, yllättäen ja keskellä parhainta joulun ja uudenvuoden sesonkia heikentävät Suomen mainetta matkailumaana. Yrittäjät ja työntekijät ovat vaikeassa tilanteessa yrittäessään selittää matkailijoille, että ruokailu ravintolassa onnistuu klo 20 asti, mutta viinilasillistakaan ei voida myydä ruoan kanssa klo 17 jälkeen ja alkoholijuomat tulee kerätä pois klo 18 mennessä. Tämä on käsittämätön päätös, koska THL on linjannut ruokaravintolat matalan riskin tiloiksi yhdessä elintarvikekauppojen ja kampaamojen kanssa. Ruokaravintoloissa asiakkaat istuvat omissa seurueissaan eivätkä liiku ravintolan sisällä kuin tarpeellisissa tilanteissa. Joka tapauksessa anniskelun lopettaminen klo 17 ja anniskelupainotteisten ravintoloiden sulkeminen klo 18 ja ruokaravintoloiden klo 20 vie tukalassa tilanteessa olevilta yrittäjiltä tuloja, joita mikään kustannustuki ei korvaa heille. Myös sisärajavalvonnan palauttaminen Suomen ja Schengen-maiden väliseen liikenteeseen vähentää matkustushalukkuutta Suomeen, Lappi toteaa.

Lomautukset iskevät – työvoimapula pahenee

Valtioneuvoston ja aluehallintovirastojen päätökset merkitsevät työntekijöiden massalomautuksia.

– Valtioneuvosto antoi myös työntekijöille hyisen joululahjan. Työnantajat joutuvat vastentahtoisesti lomauttamaan työntekijöitään, jotka ovat olleet erittäin suuressa ahdingossa maaliskuun 2020 puolivälistä lukien. Yksikään työnantaja ei haluaisi lomauttaa työntekijöitään, mutta valtioneuvoston päätös pakottaa siihen. On surullista, miten vähän valtioneuvosto kantaa huolta yrittäjien, työntekijöiden ja heidän perheidensä toimeentulosta ja jaksamisesta, Lappi toteaa.

Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-ala on menettänyt arvioiden mukaan 10 000–25 000 työntekijää maaliskuun 2020 jälkeen. Jatkuva epävarmuus tulevasta on saanut lukuisat työntekijät vaihtamaan alaa. Toimialat eivät kestä enää epävarmuuden jatkumista.

– Työvoimapulasta on tulossa toimialamme kasvun este koronan hellittäessä. Jo nyt ennen näitä erittäin ankaria rajoituksia työvoimapula oli huutava. Tämänkin takia on välttämätöntä, että yrittäjille ja työntekijöille annetaan oikeus toimeentuloon ja rajoitukset kohdistetaan vain rokottamattomiin. Kaikki rajoitukset tulee poistaa heti, kun ne eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Koronapassin vapaaehtoista käyttöä tulisi jatkaa niin pitkään kuin yritykset katsovat sen tarpeelliseksi, Lappi toteaa.

Tappioita oikeudenmukaisesti korvaava kustannustuki ja tapahtumatakuu välttämättömiä

MaRan marraskuun lopussa tekemä jäsenkysely osoitti, että matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten liikevaihto oli merkittävästi alempi jo loka-marraskuussa ilman nyt voimaantulevia erittäin ankaria rajoituksia. Erityisesti koronakoordinaatioryhmien asettamat etätyösuositukset romahduttivat palvelujen kysynnän juuri pikkujoulukauden kynnyksellä.

Valtioneuvoston tänään asettamat erittäin ankarat ravintolarajoitukset ja aluehallintovirastojen päättämät tapahtumia koskevat rajoitukset merkitsevät käytännössä illallisravintola- ja yöravintolatoiminnan loppumista sekä tapahtumien peruuntumista. Näillä tietämin kolme viikkoa voimassa olevien rajoitusten ankaruus ja ajoitus parhaaseen joulun ja uudenvuoden sesonkiin vie merkittävästi tuloja yrittäjiltä. Tapahtumajärjestäjät ovat alkaneet saada peruutuksia jo alkuvuodelta. Tapahtumatakuu tulisi saada uudelleen voimaan vuodelle 2022 ja korjata samalla siinä havaittuja epäkohtia. Näin voidaan varmistaa, että tapahtumia voidaan järjestää epävarmaksi muuttuneessa tilanteessa. Valtio ei ole korvannut aiemminkaan tulojen menetystä, mutta ei myöskään yrityksille aiheutuneita tappioita oikeudenmukaisella tavalla.

– Valtioneuvoston tulee nyt kantaa vastuunsa yrittäjille aiheutuneista vahingoista. Tähän asti kustannustuet ovat olleet vaatimattomia verrattuna vaikkapa muihin Pohjoismaihin. Heikot tuet ovat luoneet yrittäjiin voimakkaan epäoikeudenmukaisuuden tunteen. He ovat joutuneet erittäin ankarien rajoitusten kohteeksi ilman omaa syytä vain siksi, että he toimivat matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloilla. Valtioneuvoston tulee laatia kaksi erillistä kustannustukipakettia: toisen korvaamaan tappioita lokakuun jälkeiseltä ajalta yleensä ja toisen nyt asetettujen erittäin ankarien rajoitusten ajalta. Samassa yhteydessä tulee korjata aiempiin kustannustukiin ja tapahtumatakuuseen jääneet epäoikeudenmukaisuudet, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja   

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

 

*MaRa edustaa seuraavia tapahtuma-alan toimialoja: Hotellien, kylpylöiden ja ravintoloiden tapahtumatoiminta, kongressit ja messut, festivaalit sekä huvi-, teema- ja elämyspuistot.