Valtioneuvosto on päättänyt tänään siirtää Etelä-Pohjanmaan ja loputkin Uudenmaan kuntien ravintolat leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. Valtioneuvosto ilmoittaa päätöksen perusteeksi ilmaantuvuuslukujen kasvun. Koronatartuntojen kasvu ja siitä aiheutuva sairaan- ja tehohoidon tarpeen lisääntyminen aiheutuvat siitä, että osa rokotteen vapaaehtoisesti ottamatta jättävistä kansalaisista joutuu sairaalahoitoon. Valtaosa sairaaloissa olevista kansalaisista on rokottamattomia. Tehohoidon kapasiteetti on mitoitettu Suomessa aivan liian alhaiseksi koronapandemian kaltaisessa tilanteessa. Ravintolayrittäjät ja -työntekijät joutuvat kantamaan seuraukset tehohoidon riittämättömästä kapasiteetista ja siitä, että osa kansalaisista jättää vapaaehtoisesti rokotteen ottamatta. Ravintolat voivat päästä rajoituksista eroon koronapassia vaatimalla. Sen käyttöönotto altistaa kuitenkin yrittäjät ja työntekijät vihapuheelle, uhkauksille ja liiketoiminnan vahingoittamisyrityksille. Tämä on heille henkisesti erittäin raskasta koronapandemian aiheuttaman pitkään jatkuneen henkisen kuorman lisäksi. MaRalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä jäsenyritystensä puolesta kantelu oikeuskanslerille valtioneuvoston päätöksen lainmukaisuuden selvittämiseksi.

 

Etelä-Pohjanmaalla vain pieni osa altistumisista on tapahtunut ravintoloissa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri julkaisi 19.10. luettelon julkisista paikoista, joissa kansalaiset ovat voineet altistua koronavirukselle viimeisen kymmenen päivän aikana. Tällaisia paikkoja oli 45. Niistä vain kolme on ravintoloita.

– On selvää, että tartunnat lisääntyvät, kun kansalaiset liikkuvat enemmän ja tapaavat toisiaan. Rokotteiden tarkoituksena on estää vakavammat tautimuodot ja vähentää olennaisesti sairaalahoidon tarvetta. Tietojen saaminen ravintoloissa tapahtuneista altistumisista ja tartunnoista on vaikeaa. Yleensä saamme tarkemmat tiedot vasta, kun pyydämme ne julkisuuslain nojalla viranomaisilta kantelua varten. Meillä ei ole tiedossa, kuinka monta prosenttia Etelä-Pohjanmaan ja muun Uudenmaan tartunnoista on tapahtunut ravintoloissa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan alueen altistumisista 10 edeltävän päivän aikana noin seitsemän prosenttia on tapahtunut ravintoloissa. On perusteltua kysyä, miksi valtioneuvosto asettaa ankarat rajoitukset ravintoloille. Meidän mielestämme valtioneuvoston päätös ei ole välttämätön eikä oikeasuhtainen, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät on asetettu eturiviin torjumaan rokotevastaisuutta ja vastaanottamaan vihapuheen ja -teot

Terveydenhoitoviranomaisten julkisuuteen antamien tietojen mukaan virus leviää paitsi avoimesti rokotevastaisten kansalaisten myös maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden piirissä rakennustyömailla ja muualla teollisuudessa.

– Olemme hyvin lähellä tilannetta, jossa kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja. Valtioneuvoston syyskuun alussa julkaiseman hybridistrategian mukaan tässä tilanteessa rajoitukset poistetaan. Näin myös pääministeri Sanna Marin on luvannut useita kertoja julkisuudessa. Näyttää kuitenkin siltä, että valtioneuvosto asettaa ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät yhä tiukentuvilla rajoituksilla eturintamaan rokotekattavuuden nostamisessa. Olemme jo muutaman päivän aikana saaneet kokea, että yrittäjät ja työntekijät joutuvat koronapassin käyttöönoton takia alttiiksi vihapuheelle, uhkailulle, aggressiolle ja liiketoiminnan vahingoittamispyrkimyksille. Rokotevastaisten kansalaisten yrittäjiin ja työntekijöihin kohdistama epäasiallinen käytös on itsekästä, tuomittavaa ja moraalitonta. Yrittäjät tarjoavat asiakkailleen palveluja niillä ehdoilla, jotka eduskunta ja valtioneuvosto päättävät. Yrittäjien tavoitteena on myös tarjota työtä mahdollisimman monille jo pitkään lomautettuina olleille työntekijöilleen, etenkin yöravintola-alalla, Lappi sanoo.

Yrittäjät ja työntekijät ovat uupuneita rajoituksiin – kuinka kauan tämä vielä jatkuu?

Ravintolayrittäjät ja -työntekijät odottivat toiveikkaina lokakuuta, jolloin kaikkien rajoitusten piti uuden hybridistrategian mukaan purkautua ja heille mahdollistuisi harjoittaa elinkeinotoimintaa ja tehdä työtä vapaasti kuten muillakin toimialoilla.

– Lukuisten jäsenyrittäjiemme mielessä on ajatus, ettei alan ja sen työntekijöiden höykyttäminen lopu koskaan. He kuuntelevat epäuskoisina STM:n johtavien viranhaltijoiden ja tiettyjen johtavien lääkäreiden näkemyksiä ravintolarajoitusten tiukentamisesta. Rajoitukset vaikuttavat olevan ratkaisu rokotekattavuuden odotettua heikommasta edistymisestä aiheutuviin ongelmiin. Näistä näkemyksistä puuttuu kokonaan inhimillisyys. Niissä ei huomioida, millaisia taloudellisia ja henkisiä ongelmia jo 19 kuukautta kestäneet rajoitukset ovat aiheuttaneet yrittäjille, työntekijöille ja heidän perheilleen. Valtioneuvoston pitää ottaa rajoituksista aiheutuvat ongelmat laajasti huomioon päätöksissään. Näin ei ole tapahtunut. Siksi MaRan on pakko tehdä valtioneuvoston tämänpäiväisestä päätöksestä kantelu sen lainmukaisuuden selvittämiseksi. Se on tietysti sinänsä laiha lohtu, sillä oikeuskanslerin vastaus kanteluumme tulee vasta useiden kuukausien kuluttua, Lappi sanoo.

 

Lisätietoja  

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549