Hallituksen päätös ravintoloiden sulkemisesta kolmeksi viikoksi syventää alan yrittäjien ja työntekijöiden epätoivoa entisestään. Hallituksen päätös korvata sulkemisesta aiheutuneet vahingot ravintoloille on oikea ja välttämätön toimenpide. Eduskunta edellytti viime keväänä ravintolat sulkiessaan, että valtion tulee korvata vahingot kohtuullisella tavalla ravintoloille. Korvauksen tulee olla riittävä ja sen tulee kohdistua oikeudenmukaisella tavalla niin pieniin kuin isoihinkin yrityksiin. Koronatilanne etenkin pääkaupunkiseudulla on vakava. MaRa vetoaa yrittäjiin ja asiakkaisiin, että jokainen noudattaisi tinkimättä koronan estämiseksi säädettyä lainsäädäntöä ja ravintolan antamia ohjeita. Meillä jokaisella on vastuu siitä, että saamme koronaluvut taittumaan ja pääsemme kohti normaalimpia aikoja.

Ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät ovat sinnitelleet koronakriisin ja rajoitustoimien alhossa jo lähes vuoden. Joulukuun alussa virinnyt toive paremmasta on kääntynyt epätoivoksi rokotteiden jakelun hitauden ja virusmuunnosten vuoksi. Hallituksen esitys ravintoloiden sulkemisesta 8.3.2021 alkaen kolmeksi viikoksi kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla on uusi kylmä suihku alan yrittäjille ja työntekijöille.

– Ymmärrämme erittäin hyvin koronatilanteen vakavuuden. Koronaluvut on saatava painetuksi alas, jotta yhteiskunta, yritykset ja työntekijät voivat siirtyä kohti normaalimpia aikoja, ja matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan rajoituksia voidaan purkaa. THL:n viime viikolla julkaisemien tartuntalähteitä koskevien tietojen mukaan ravintoloista oli lähtenyt muutamia prosentteja koronatartunnoista. Asetetaanko ravintoloiden sululle liian suuria tavoitteita? Alan yrittäjien ja työntekijöiden taloudellinen kantokyky on heikko. Monella on myös suuria ongelmia henkisen jaksamisen kanssa. Olen todella huolissani siitä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Hallitus on päättänyt, että ravintolat saavat korvauksen sulkemisesta, kuten eduskunta edellytti ravintolat viime keväänä sulkiessaan.

– Kiitämme hallitusta siitä, että ravintolat ovat saamassa oman korvauspaketin. Sen tulee olla riittävä korvaamaan ravintoloille aiheutuneet vahingot. Korvauksen on oltava oikeudenmukainen kaikille ravintoloille, niin isoille kuin pienille. On erittäin tärkeää, että korvauksen saavat myös sellaiset ravintolat, joiden oma pääoma on heikompi kuin tietyt EU:n valtiontukiartiklat edellyttävät. Myös isojen yritysten tulee saada korvaus sulkemisen ajalta tällä hetkellä Suomessa voimassa olevien tukien enimmäismäärien rajoittamatta sitä. Tämä on välttämätöntä työllisyydenkin näkökulmasta. Myös muiden matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten, jotka joutuvat sulkutoimien kohteeksi, tulee saada riittävä ja oikeudenmukainen korvaus vahingoista, Lappi sanoo.

Vuokranantajat saatava mukaan kriisin hoitoon

Osa vuokranantajista tuli ravintola-alan yrityksiä vastaan ja alensi vuokria tai jopa poisti vuokranmaksuvelvollisuuden viime kevään ravintoloiden sulun ajalta. Nyt on samanlaisen vastuunkannon aika.

– Vuokranantajien asenne on koventunut. Jäsenyrityksiltämme tulee jatkuvasti yhteydenottoja siitä, etteivät vuokranantajat ole valmiita kantamaan omaa osuuttaan kriisissä. Ne ovat valmiita korkeintaan siirtämään vuokrien maksua, mutta ei alentamaan niitä vastaamaan rajusti vähentynyttä palvelujen kysyntää. Tämä on vuokranantajilta todella lyhytnäköistä. Nyt kun ravintolat suljetaan lailla, on välttämätöntä, että vuokranantajat alentavat vuokriaan ja jopa poistavat ne sulun ajalta. Ravintolayritykset joutuvat lopettamaan kriisin vuoksi toimipaikkojaan ja konkurssit vähentävät ravintolatilojen tarvetta. Uusia hyviä vuokralaisia ei ole tarjolla. Jollei vuokranantajien asenne muutu, tulemme näkemään tyhjiä ravintolatiloja tänä vuonna myös Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Toivottavasti vuokranantajat osoittavat vastuuta vuokralaisiaan kohtaan ja alentavat vuokria kriisin ajalta, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja                      

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549