Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien asiakastiloihin kahden metrin etäisyysvaatimuksen sisätiloissa lukuun ottamatta ravitsemisliikkeitä ja anniskelualueita. Kahden metrin etäisyysvaatimus tekee asiakastiloissa sisällä järjestettävät tapahtumat mahdottomiksi järjestää tai ainakin taloudellisesti raskaasti tappiollisiksi. MaRa tekee aluehallintoviraston päätöksestä valituksen Tampereen Teatterikesän ja Tampereen Messujen asiamiehenä. Aluehallintoviraston päätökselle ei ole tartuntatautilain 58 d §:n mukaisia edellytyksiä. Pirkanmaalla on koronan takia sairaalassa vain 15 henkilöä, joista 4 tehohoidossa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 58 d §:n mukaisen määräyksen, jonka nojalla toiminnanharjoittajien on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella varmistettava 5.8.2021 alkaen, että asiakkailla ja seurueilla on mahdollisuus välttää tartuntatautilaissa säädetty lähikontakti toisiinsa. Sisätiloissa tämä tarkoittaa kahden metrin etäisyysvaatimuksen toteutumista. Määräys ei koske ravitsemisliikkeitä ja anniskelualueita. Aluehallintoviraston asettama kahden metrin etäisyysvaatimus koskee MaRan jäseninä olevia kongresseja, messuja ja festivaaleja, kuten Tampereen Teatterikesää ja Tampereen Messuja.

Etäisyysvaatimus tekee tapahtumien järjestämisen mahdottomaksi tai ainakin raskaasti tappiolliseksi. Päätös vaikeuttaa entisestään viranomaisrajoituksista rajusti kärsineiden kongressien, messujen ja festivaalien sekä niiden työntekijöiden elpymistä koronakriisistä.

– Aluehallintoviraston päätös osoittaa, ettei viranomainen ota lainkaan huomioon niitä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia, joita päätös aiheuttaa yrityksille ja niiden työntekijöille. Kongressi- ja messuyritykset ovat tilaisuuksien järjestämisen ammattilaisia, jotka osaavat järjestää tapahtumia sisätiloissa. Sama koskee Tampereen Teatterikesän sisätiloissa järjestettäviä teatterinäytöksiä. Päätös on Teatterikesän osalta kohtuuton siksikin, että se tulee voimaan kesken festivaalin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

– Olemme joutuneet palauttamaan tähän mennessä 1 500 lippua asiakkaille erittäin kireässä aikataulussa. Tämä ihmetyttää, koska ihmiset istuvat teatterinäytöksissä riittävin etäisyyksin maskit kasvoillaan. Olemme vapaaehtoisesti rajoittaneet asiakaskapasiteetin puoleen normaalista. Asiakkaatkin ovat ihmeissään ja pettyneitä, koska he ovat odottaneet kulttuurielämyksiä jo kauan. Lisäksi Teatterikesän asiakasrakenne on sellainen, että suurin osa asiakkaista on jo rokotettu kaksi kertaa, Tampereen Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl toteaa.

Aluehallintoviraston päätös on lainvastainen ja loukkaa yritysten ja työntekijöiden perustuslaillisia oikeuksia. Lain edellyttämät yleiset hygieniatoimet asiakastiloissa ovat riittäviä ja tapahtumissa noudatetaan lisäksi THL:n ja OKM:n ohjetta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätös ei ole välttämätön, kun huomioidaan, että rokotekattavuuden lisääntymisen ansiosta sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on alhainen. Päätöstä ei voi tehdä yksin ilmaantuvuusluvun perusteella, kuten aluehallintovirasto on tehnyt.

– Valtioneuvosto on viestinyt ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille ja työntekijöille, että rajoituksia lievennetään ja ne poistetaan, kun rokotukset etenevät eikä sairaan- ja tehohoidon kapasiteetti ole vaarassa. Tätä on edellyttänyt myös eduskunta. Aluehallintoviraston päätös on osoitus päinvastaisesta. Näyttää sille, ettei rokotusten etenemisellä ja vakavien sairauksien pienellä määrällä ole mitään merkitystä viranomaistoiminnassa. Päätös ei ole oikeasuhtainen eikä välttämätön perustuslaissa edellytetyllä tavalla. Suuri osa sairaalahoidossa olevista henkilöistä on rokottamattomia sen vuoksi, että he eivät halua rokotetta. Elinkeinotoimintaa ei voida rajoittaa sillä perusteella, että jotkut henkilöt eivät ota rokotetta ja joutuvat sen vuoksi sairaalaan. MaRa valittaa jäsenyritystensä asiamiehenä päätöksestä. Valitettavasti tuomioistuimen ratkaisu tulee vasta kuukausien tai vuosien päästä, eikä oikaisua saada heti aikaan. On kuitenkin periaatteellisesti erittäin tärkeää, että hallinto-oikeus ja mahdollisesti korkein hallinto-oikeus tutkii päätöksen lainmukaisuuden, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja                         

MaRa
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549

Tampereen Teatterikesä
toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl, 040 594 4600

Tampereen Messut Oy
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo, 0500 620 806