Ammattimaisesti kongresseja, messuja ja muita sisätiloissa olevia tapahtumia järjestävät yritykset ovat pettyneitä hallituksen exit-suunnitelmaan. Ne pystyvät järjestämään terveysturvallisia tapahtumia ilman kaavamaisia henkilömääränrajoituksia ja etäisyysvaatimuksia. Tapahtumajärjestäjien toiminta on ollut käytännössä pysähdyksissä jo yli vuoden. On huolehdittava siitä, että hallituksen kaavailema tapahtumatakuu koskee myös messuja ja kongresseja. Valtion tulee maksaa kustannustukea yrityksille niin kauan kuin rajoitustoimia on voimassa. Suomen rajojen avaaminen EU:n etujoukossa ulkomailta tulevalle matkailulle on myös tapahtumien järjestämisen kannalta välttämätöntä.

Kongressi-, messu- ja muu tapahtumia sisätiloissa järjestävä toimiala on yksi koronaepidemiasta ja julkisen vallan rajoitustoimista eniten kärsineistä toimialoista. MaRan huhtikuussa tekemän kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia kongressi- ja messualan yrityksistä menettää vähintään 70 prosenttia liikevaihdostaan huhti-kesäkuussa verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaan. Peräti 31 prosenttia yrityksistä on suljettuna palvelujen olemattoman kysynnän takia. Lähes 90 prosenttia yrityksistä on lomauttanut vähintään 70 prosenttia henkilökunnastaan. Tämän lisäksi tuhannet alihankintayritysten työntekijät ja artistit ovat jääneet ja jäävät vaille työtilaisuuksia.

– Monet kongressi- ja messutoimialan yritykset ovat alueensa veturiyrityksiä, joiden toiminta heijastuu esimerkiksi hotellien, ravintoloiden, liikennetoimialan ja kauppojen palvelujen kysyntään. Hallitus on unohtanut nämä veturiyritykset ja niiden ammattitaidon tilaisuuksien järjestäjänä kokonaan exit-suunnitelmassaan. Hallituksen on luotava kongresseille, messuille ja muille kokoustoimialan veturiyrityksille toteuttamiskelpoinen polku toiminnan avaamisesta mahdollisimman pian. Avaamisvaiheessa ei tarvita kaavamaisia rajoituksia. Yritykset ovat tilaisuuksien järjestämisen ammattilaisia. Asiakasmäärän rajoitukset tulisi suhteuttaa tilan kokoon samalla tavalla kuin ravintoloissa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa. 

Hallituksen on huolehdittava siitä, että tapahtumatakuu koskee messuja, kongresseja ja muuta jatkuvaluonteista tapahtumatoimintaa. Hallitus on parhaillaan valmistelemassa kustannustukea maaliskuun alusta lukien.

– On erittäin tärkeää, että alan freelancereitä ja kertaluonteisia tapahtumia tuetaan, mutta yhtä tärkeää on tukea kongresseja, messuja ja muita kokoustoimialan veturiyrityksiä. Tapahtumatakuu tulee ulottaa myös jatkuvaluonteiseen tapahtumatoimintaan. Myös kustannustukea on jatkettava niin kauan kuin valtio rajoittaa yritysten toimintaa. Toimialan toimintaa rasittavat paitsi yleisötilaisuuksien rajoitukset, myös matkustus- ja ravintolatoiminnan rajoitukset sekä etätyö- ja -opetus, joiden vuoksi asiakkaat eivät järjestä tapahtumia. Kun koronatartuntaluvut laskevat, hallituksen viestintä tilaisuuksien järjestämisen puolesta on ensiarvoisen tärkeää, Lappi toteaa.

Hallituksen exit-suunnitelman mukaan EU:n sisärajavalvonta loppuisi kesäkuussa, mutta tiukat maahantulon rajoitukset jatkuisivat sen jälkeenkin. EU:n ulkopuolisista maista Suomeen suuntautuvan matkailun avaaminen uhkaa venyä pitkälle ensi syksyyn.

– Ulkomaalaiset kongressi- ja messuvieraat ovat yrityksille elintärkeitä. He käyttävät paljon rahaa matkoillaan Suomessa. Suomella on erinomainen maine kansainvälisten kongressien ja messujen järjestäjänä. On pidettävä huoli siitä, että Suomen rajat avautuvat kilpailukykyisillä ehdoilla muihin maihin verrattuna, jotta Suomen hyvä asema kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä ei vaarannu. Hallituksen tulee laatia nopeasti eduskunnan edellyttämä esitys Suomen rajojen avaamisesta, joka perustuu todistukseen saadusta koronarokotteesta, tuoreesta negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta koronasta, Lappi sanoo.

MaRan jäseninä kongressi-, messu- ja kokoustoimialalla ovat hotellien ja ravintoloiden lisäksi muun muassa seuraavat yritykset: Finlandia-talo Oy, Helsingin Työväenyhdistys Oy (Paasitorni), Jyväskylän Messut Oy, Kiinteistö Oy Kaapelitalo, KOKO Lahti Oy, Logomo Oy, Suomen Messut Osuuskunta ja Tampereen Messut Oy.

 

Lisätietoja     

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549