Hallitus päätti tänään, että suomalaiset voivat matkustaa Baltian maihin ilman rajatarkastuksia ja karanteenia ensi maanantaista alkaen. Hallituksen tulee huolehtia Suomessa toimivien matkailu- ja ravintola-alan yritysten kilpailukyvystä ja työntekijöiden pääsemisestä kortistosta takaisin töihin. Jotta kotimaisella toimialalla on mahdollista kilpailla suomalaisista asiakkaista Baltian maiden kanssa, ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikarajoitukset, ravintoloiden enimmäisasiakasmäärärajoitus, buffet-pöytien kielto ja kokoontumisrajoitukset tulee purkaa heti.
 

Suomen matkustustase Baltian maiden kanssa on vahvasti negatiivinen. Suomalaiset kuluttavat paljon enemmän rahaa Baltian maissa kuin Baltian maista lähtöisin olevat matkailijat kuluttavat Suomessa. Suomeen veroja maksavien ja työehtosopimuksia noudattavien yritysten hintakilpailukyky suhteessa Baltian maissa toimiviin yrityksiin on heikko. Erityisesti tämä näkyy alkoholin hinnoissa. Suomalaiset tuovat ulkomailta, pääosin Baltian maista, yli puolitoista kertaa niin paljon alkoholia kuin Suomen ravintoloissa kulutetaan.

– Matkustusrajoitusten purkautuessa osa suomalaisista lähtee viettämään lomaansa ja tekemään alkoholin hamstrausmatkoja Baltian maihin. Tähän kannustaa muun muassa oluen alkoholijuomavero, joka on Suomessa lähes kolminkertainen Viroon verrattuna. Suomalaisilla matkailu- ja ravintola-alan yrityksillä ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla hinnalla Baltian maissa toimivien yritysten kanssa. Jos kotimaan matka vaihtuu Baltian matkaan, Suomi menettää samalla verotuloja ja työpaikkoja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Suomessa toimivat matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat syvässä taloudellisessa kriisissä. Yli puolet alan työntekijöistä on edelleen lomautettuina, ja he joutuvat tulemaan toimeen pienillä työttömyyskorvauksilla. Kun asiakkaiden määrä on rajoitettu puoleen, ravintoloiden on mahdotonta toimia kannattavasti ja kutsua niin paljon työntekijöitä töihin kuin ne haluaisivat. Toimialan yritykset ovat ainakin tämän vuoden yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa. Ravintola- ja matkailualan yrityksiä rasittavat eduskunnan ja hallituksen yritysten toiminnalle asettamat rajoitukset.

– Kun hallitus sallii matkustuksen Baltian maihin, sen on samalla huolehdittava kotimaisen matkailu- ja ravintola-alan yritysten toimintaedellytyksistä. Hallituksen tulee purkaa heti ravintolatoiminnan rajoitukset, jotta voimme tarjota suomalaisille asiakkaille heidän haluamiaan palveluja, kutsua lisää työntekijöitä töihin ja tuottaa verotuloja valtiolle ja kunnille. On moraalisesti kestämätön tilanne, jos matkustus Baltian maihin avataan, mutta samalla rajoitetaan kotimaisen elinkeinon toimintaedellytyksiä, Lappi vaatii.

Ravintolat ja niiden asiakkaat ovat toimineet vastuullisesti, kun ravintolat avattiin 1.6.2020 lukien. Ravintolat ovat panostaneet omavalvontaan ja voittaneet asiakkaiden luottamuksen: ravintoloihin on turvallista tulla. Tähän panostetaan jatkossakin.

– Ravintoloita koskeville rajoituksille ei ole enää perusteita. Olen saanut jäsenyrityksiltämme runsaasti tulikivenkatkuista palautetta siitä, miksi ravintolatoimintaa rajoitetaan tiukasti, kun samanaikaisesti ihmiset istuvat puistoissa ja jokien rannoissa etäisyyksistä ja hygieniasta piittaamatta. Jäsenyrityksemme kokevat epäoikeudenmukaiseksi myös sen, että kauppojen salaatti- ja sushibuffetit saavat toimia vapaasti, kun ne ovat ravintoloissa kiellettyjä, Lappi sanoo.

Erityisesti ilta- ja yöravintolat kärsivät aukioloaikarajoituksista. Yökerhot ovat tämän vuoksi kiinni.

– Kun ravintoloiden on pitänyt lopettaa anniskelu kello 22 ja sulkea ovensa kello 23, alkoholin kulutus on tämän jälkeen siirtynyt julkisille paikoille ja koteihin, mikä on poliisin mukaan lisännyt kotihälytyksiä ja järjestyshäiriöitä julkisilla paikoilla. Kun ravintoloissa on huolehdittu asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta erinomaisesti, rajoituksille ei ole perustetta terveyden eikä talouden näkökulmasta, Lappi toteaa.