Taloustutkimuksen kyselytutkimuksen mukaan kuluttajat odottavat ravintoloiden avautumista innolla. 58 prosenttia vastanneista aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti ravintoloiden sulkuvelvoitteen loputtua. Ravintolapalveluiden suurkäyttäjistä 25–49-vuotiaista noin 70 prosenttia aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti. Asiakaspaikkojen enimmäismäärä pitäisi nostaa vähintään 75 prosenttiin kesäkuun puolivälissä ja kaikki ravintolatoiminnan rajoitukset poistaa mahdollisimman pian.

Taloustutkimus teki MaRan toimeksiannosta kyselytutkimuksen kuluttajien aikomuksesta käyttää ravintolapalveluita kesäkuun alusta alkaen, kun ravintolat avaavat ovensa. 29 prosenttia haastatelluista arvioi käyttävänsä ravintolapalveluita hyvin todennäköisesti ja vastaavasti 29 prosenttia melko todennäköisesti. Viidennes pitää hyvin ravintolapalveluiden käyttöä hyvin epätodennäköisenä. Vuonna 2018 tehdyn Ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan viidennes kuluttajista ei käytä ravintolapalveluita normaaliaikanakaan.

Erityisesti nuorten ja lapsiperheiden keskuudessa kotikokkailulle halutaan vaihtoehtoja ravintolapalveluista. 25–34-vuotiaista kolme neljästä aikoo käyttää ravintolapalveluita vähintään melko todennäköisesti ja 35–49-vuotiaista 63 prosenttia. Lapsiperheistä ravintolapalveluita aikoo käyttää vähintään melko todennäköisesti 67 prosenttia.

– Erityisen ilahtunut olen siitä, että ravintolapalveluiden suurkäyttäjät 35–49-vuotiaat aikovat nauttia ravintolapalveluista tulevana kesänä. Tämä luo hyvän pohjan ravintoloiden avaamiselle ja lomautettujen työntekijöiden kutsumiselle takaisin töihin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Eduskunta, hallitus ja aluehallintoviranomaiset päättivät koronaviruksen leviämisen estämiseksi järeistä toimista. Järein niistä oli ravintoloiden sulkeminen lailla huhtikuun alussa. Koska osa ravintoloiden kiinteistä kuluista on kertynyt myös niiden kiinnipidon aikana, ravintoloiden kassat ovat nyt niiden taas avautuessa tyhjiä. Silti edessä on palkkojen, elintarvikkeiden ja muiden kulujen maksaminen.

– Asiakkaiden paluuta odotetaan alalla hartaasti, mutta ravintoloiden aukaiseminen näistä lähtökohdista on hankalaa. Eduskunnan päätös leikata 50 prosenttia asiakaspaikoista tekee tilanteesta taloudellisesti vaikean. Kun ravintola-alan liikevoittoprosentti on normaalina talousaikana vain 1–4 prosenttia liikevaihdosta, on kannattava toiminta rajoitusten voimassa ollessa käytännössä lähes mahdotonta. Asiakaspaikkojen enimmäismäärä pitäisi nostaa vähintään 75 prosenttiin kesäkuun puolivälissä, ja kaikki ravintolatoiminnan rajoitukset poistaa mahdollisimman pian, Timo Lappi esittää.

Ravintolat pystyvät huolehtimaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta ravintolatilan ja palvelun erityisluonteen huomioivalla omavalvonnalla. Ala tunnistaa vastuunsa. Kysynnän ja työllisyyden parantamiseksi tarvitaan myös muita keinoja.

– Ravintola-anniskelun ja ruokatarjoilun arvolisävero tulisi alentaa 10 prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi. Samalla 10 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvien matkailu-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen arvonlisävero tulisi alentaa 5 prosenttiin. Ravintola-alan pääseminen nopeasti jaloilleen on välttämätöntä paitsi alalle myös valtiontaloudelle ja työllisyydelle. Ravintola-ala työllistää työvoimatutkimuksen mukaan suoraan 81 000 henkilöä. Lisäksi ala työllistää välillisesti noin 36 000 henkilöä, Timo Lappi perustelee.

Taloustutkimuksen 25.–28.5.2020 toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 000 henkilöä.