Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon ravintolatoiminnan rajoittamista koskevasta hallituksen esityksestä. Valiokunta edellyttää, että ”rajoitustoimista on säädettävä erityyppisten ravitsemisliikkeiden osalta eriytetysti siten, että rajoitukset ovat välttämättömiä juuri niissä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi”. Valiokunta edellyttää myös, että laissa on säädettävä siitä, millä edellytyksillä ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan korostanut vahvasti, että rajoitustoimien pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. 

– Perustuslakivaliokunnan lausunto palauttaa luottamuksen siihen, ettei elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan voida puuttua kevyesti ja perustelematta. Emme ole saaneet vastausta hallitukselle ja julkisuudessa esittämäämme kysymykseen siitä, kuinka paljon vahvistettuja koronatartuntoja on ollut ruokaravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa ja hotellien aamiaisravintoloissa. Hallitus ja terveysviranomaiset ovat kiertäneet kysymyksen ja siirtyneet käsittelemään sitä, miten koronavirukselle on altistuttu, ja miten koronavirus on levinnyt yökerhoissa ja muussa yöelämässä. Hallituksen toiminta ja rajoitusten perustelemattomuus on vienyt rajoituksilta hyväksyttävyyden ravintolayrittäjien silmissä. Myöskään yökerhojen osalta emme ole saaneet tietoa, kuinka paljon vahvistettuja koronavirustartuntoja on, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Varsinkin kiihtymisvaiheen alueiden rajoitukset, anniskelun lopettaminen klo 22 ja ravintolan sulkeminen klo 23 sekä enimmäisasiakasmäärien leikkaaminen 50 prosenttiin ovat erittäin ankaria elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan rajoituksia. Perustuslakivaliokunnan lausunto vahvistaa, ettei niitä voida tehdä hallituksen esittämällä tavalla kevyin perustein.

– Ravintolayrittäjät ja heidän työntekijänsä ovat syvässä taloudellisessa ahdingossa, joka pahenee talven tullessa. Ravintolat panostavat terveysturvalliseen asiointiin, missä on onnistuttu hyvin, koska etenkin ruokaa tarjoilevissa ravintoloissa koronavirustartuntoja on ollut vähän. Toivon, että hallitus ottaa vakavasti perustuslakivaliokunnan mietinnössä esitetyt näkökohdat jo voimassa olevan lain mukaisia rajoituksista päättäessään. Hallitus tarkastelee rajoituksia vielä tämän kuun aikana. On erittäin tärkeää, että kuuden maakunnan raskaat ravintolaliiketoiminnan rajoitukset poistettaisiin, jotta pikkujoulukausi, ravintoloiden tärkein sesonki, onnistuisi edes osittain. Kysymys on tuhansien ravintolayritysten ja niiden 85 000 työntekijän selviämisestä koronakriisin jatkuessa ainakin ensi kesään asti, Lappi toteaa.

 

Lisätietoja                          

toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549