STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila on todennut, että vahva suositus tällä hetkellä on, että kotimaassakaan ei matkailtaisi kesällä. Matkailualan yritykset ovat koronakriisin jälkeen kriittisessä taloudellisessa tilanteessa. Niiden työntekijät ovat olleet lomautettuina ja osalla lomautukset jatkuvat vielä kesälläkin. Työntekijöiden taloudellinen ahdinko on vakava. Konkurssien ja työttömyyden lisääntymisen estämiseksi on välttämätöntä, että kotimaanmatkailu saadaan käyntiin. Toimialan yritykset tuntevat vastuunsa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta.

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihto on alentunut huhti-toukokuussa yli 90 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yritysten omat pääomat on syöty ja moni yritys toimii velkarahoituksen varassa. Ne yritykset, jotka eivät saa heikon taloudellisen tilanteen vuoksi lainaa, ovat jättäneet laskunsa maksamatta. Toimialan työntekijät ovat sinnitelleet työttömyyskorvauksilla maaliskuun lopusta lukien. Työttömyyskassojen ruuhkien vuoksi kaikki eivät ole saaneet sieltä korvauksia.

– Toimialan yritykset eivät kestä enää tappiollisen toiminnan jatkumista. Samanaikaisesti kysymys on kymmenien tuhansien matkailu- ja ravintola-alan työpaikkojen säilymisestä. Yritysten selviäminen on kotimaisen kysynnän varassa ainakin syksyyn 2021 asti. Ennakkotiedot jäsenyrityksistämme kertovat, että suomalaiset olisivat lähdössä kesällä matkailemaan kotimaassa. Erityisen tärkeää kotimaanmatkailun käynnistyminen on kesäkaupungeille, kesäravintoloille ja muille kesäsesongin yrityksille. Kysyntätilanne on hyvin herkkä. Pyydän julkisen vallan edustajilta vastuullisuutta esittäessään näkemyksiään kotimaanmatkailun välttämisestä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Matkailu- ja ravintola-ala tekee kaikkensa, että asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus pystytään varmistamaan.

– Asiakkaiden luottamuksen voittaminen on toimialamme tärkein tehtävä. Olemme valmistelleet jäsenyrityksillemme ohjeita esimerkiksi ravintolatoiminnan aloittamisesta 1.6. lukien ja tukeneet monien muiden matkailualojen turvallisuussuunnitelmien tekemistä. Niissä varmistetaan asiakkaiden ja työntekijöiden turvallinen toiminta. Vetoan myös asiakkaisiin, että he noudattaisivat yritysten turvallisuuden varmistamiseksi antamia ohjeita, Lappi toteaa.

Kokoontumisrajoituksia on vielä voimassa. Kokous- ja kongressitoiminta on pysähtynyt kokonaan. Ravintolat saavat näillä näkymin aukaista ovensa 1.6. kuitenkin niin, että valtio rajoittaa toimintaa voimakkaasti, muun muassa asiakkaiden määrää.

– Hallituksen tulisi purkaa kokoontumisrajoituksia ja lieventää ravintolatoiminnan rajoituksia jo kesäkuun puolivälissä. Tämä on välttämätöntä toimialan yritysten selviämisen kannalta. Myös alan työntekijät tulee saada kortistosta töihin mahdollisimman pian, Lappi sanoo.