Julkisen vallan päättämät kokoontumisrajoitukset ja Suomen rajojen sulkeminen ovat pysäyttäneet käytännössä kokonaan kongressi- ja tapahtumatoimialan liiketoiminnan. Alan yritykset menettivät huhtikuussa lähes 90 prosenttia liikevaihdostaan viime vuoteen verrattuna. Toimialan ahdingolla on suuri vaikutus myös muiden alojen yrityksiin. Kongressi- ja tapahtumatoimialaa koskevat rajoitukset tulisi purkaa heti kun se on mahdollista. Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan kunkin tilan ja tilaisuuden erityisluonteen huomioivilla omavalvontasuunnitelmilla.

Kongressi- ja tapahtumatoimiala odottaa kuumeisesti hallitukselta selvää linjausta sitä koskevista kokoontumisrajoituksista. Hallitus on ilmoittanut, että kulttuuri- ja urheilutapahtumiin saa osallistua kesäkuun alusta alkaen yli 50 henkilöä, mutta elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tapahtumista linjausta ei ole kerrottu. Kokous- ja tapahtumatoimiala pitää tilannetta sekavana ja katsoo sen vaikeuttavan tilaisuuksien järjestämistä.

Koronakriisi on iskenyt ennennäkemättömällä tavalla matkailu- ja ravintolan yrityksiin. Yksi eniten kärsineistä toimialoista on kongressi- ja tapahtumatoimiala, johon sisältyy muun muassa kongressi- ja messutaloja sekä hotelleja. Kun hallitus ja viranomaiset kielsivät maaliskuussa yli 500 henkilön kokoontumiset ja Suomen rajat suljettiin, alan yritysten liiketoiminta pysähtyi käytännössä kokonaan.

MaRan jäsenkyselyn mukaan koronakriisin ja julkisen vallan päättämät liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset sekä ravintoloiden sulkemiset heijastuvat erityisen paljon kongressi- ja tapahtumatoimialan yrityksiin. Alan yritykset ovat menettäneet huhtikuussa yli 90 prosenttia liikevaihdostaan viime vuoteen verrattuna ja kaikki ovat lomauttaneet henkilöstöään. Yksikään toimialan yritys ei arvioinut toimivansa kannattavasti kuuden kuukauden kuluttua.

– Kongressi- ja tapahtumatoimialalla toimivilla yrityksillä on edessä vaikeat ajat myös kokoontumisrajoitusten purkamisen jälkeen, sillä suuri osa niiden tuloista perustuu liikematkustamiseen ja ulkomailta tuleviin asiakkaisiin. Kokouspalvelujen heikko kysyntä jatkuu ainakin syksyyn 2021. Kun julkinen valta on käytännössä kieltänyt kongressi- ja messutoiminnan, valtion tulee korvata alan yrityksille aiheutuneet vahingot, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Kongressi- ja tapahtumatoimialan ahdingolla suuri vaikutus alueen muihin yrityksiin

Kongressi- ja tapahtumatoimialalla on erittäin suuri taloudellinen merkitys sijaintipaikkakunnille, hotelleille ja ravintoloille sekä muille palvelualojen yrityksille. Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyssä yritykset nostivat koronaepidemian aiheuttamista rajoituksista yritystoimintansa kannalta haitallisimmiksi juuri kokoontumis- ja tapahtumarajoitukset.

– Koko elinkeinoelämän kannalta olisi tärkeä saada kongressi- ja tapahtumatoimiala käyntiin mahdollisimman pian. Alan taloudellista merkitystä lisää myös se, että tapahtumien osallistujat kuluttavat matkoillaan keskimäärin moninkertaisesti verrattuna keskivertomatkailjaan, Timo Lappi kertoo.

Kongressi- ja tapahtumatoimialaa koskevat rajoitukset tulisi purkaa heti kun se on mahdollista. Toimialan yritykset pystyvät huolehtimaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta kunkin tilan ja tilaisuuden erityisluonteen huomioivilla omavalvontasuunnitelmilla. Ala tunnistaa vastuunsa.

– Kongressikeskusten ja muiden tapahtumatalojen tilat ovat pääsääntöisesti väljiä, joten niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on mahdollista huomioida turvavälit ja osallistujamäärät turvallisen tapahtumakokemuksen varmistamiseksi. Lisäksi asiakkaat pystytään tarvittaessa tavoittamaan etukäteen ja jälkikäteen. MaRa on jo laatinut tapahtumataloille ohjeen omavalvontasuunnitelman laatimisesta, Timo Lappi perustelee.