Suomen hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. MaRa on tekemässä yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa matkailu- ja ravintola-alalle tiekartan hiilineutraalisuuteen. Matkailu- ja ravintola-ala on luonnollisesti mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa. Hallituksen tavoite liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen. Kotimaanmatkailun kannalta on huolestuttavaa, että puolittaminen ja kustannusten nousu näyttäisivät kohdistuvan pääosin kotimaan tieliikenteeseen. Kotimaanmatkailusta tulisi yhä kalliimpaa samalla kun lomamatkat ulkomaille lentäen ja viihderisteilijöillä eivät kallistuisi. Tämä lisäisi päästöjä ja heikentäisi kotimaanmatkailun hintakilpailukykyä entisestään.

Suomen hallitus on sitoutunut siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tähän liittyen hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite laatia toimialakohtaiset tiekartat vähäpäästöisyyteen. MaRa on mukana edistämässä vastuullisuutta ilmastoasioissa ja tekemässä matkailu- ja ravintola-alalle tiekartan hiilineutraalisuuteen yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa. Työn toteuttaa Gaia Consulting Oy.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen on erittäin tärkeää. Matkailu- ja ravintola-ala on luonnollisesti siinä mukana. Työ alkaa tiekartan laatimiselle ensi kesään mennessä. Arvioon otetaan mukaan hotelleita, ravintoloita, hiihtokeskuksia ja huvipuistoja, MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi kertoo.  

Lento- ja laivaliikenteen päästöjen vähentämistä koskevia päätöksiä tehdään, kuten pitääkin, EU- ja globaalilla tasolla. Siihen menee rohkeastikin arvioiden vuosia, kuten tuoreet kokemukset Madridista osoittavat. Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Matkailu- ja ravintola-ala on huolissaan siitä, että ilmastonmuutoksen lähivuosien torjuntatoimet näyttävät kohdistuvan liikenteen osalta vain kotimaan tieliikenteeseen.

– Liikenteen päästöjen puolittamista ei voida kohdistaa vain tieliikenteeseen. Jos niin tehdään, kotimaanmatkailu kallistuu edelleen. Se taas johtaa ulkomaille suuntautuvan risteily- ja lentomatkailun lisääntymiseen – ja päästöjen kasvuun. Kotimaanmatkailu autolla on huomattavasti ekologisempaa kuin ulkomaan lomamatkat lentäen tai viihderisteilijöillä, toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

 

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, 040 736 7705
toimitusjohtaja Timo Lappi, 040 734 5549