Sosiaali- ja terveysministeriölle
 
Asia: Hallituksen esitysluonnos tupakkalain muuttamiseksi

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ns. nikotiinipussien ottamista nykyistä kattavammin tupakkalain piiriin.

Tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Tuotteille säädettäisiin nikotiiniraja ja niistä kiellettäisiin alkoholin ja kannabiksen maut sekä maut, jotka ovat omiaan houkuttelemaan nuoria.

Tuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin vaadittaisiin terveysvaroitukset ja pakkausten ulkoasu yhdenmukaistettaisiin. Tuotteiden vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi ja tukkumyynti ilmoituksenvaraiseksi ja tuotteiden etämyynti kiellettäisiin

 

Nikotiinipussien sääntely tupakkalaissa

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä MaRa) esittää seuraavat huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.  

Nikotiinipussien sallitun nikotiinipitoisuuden rajan tulee säilyä nykytasolla eli alle 20 mg nikotiinia sisältävien nikotiinipussien myynnin tulee olla sallittua. Tukesin päätöksessä todetaan, että sen asettaman kiellon tarkoituksena on estää erityisesti vahvoista nikotiinipusseista terveydelle aiheutuvat vaarat. Nikotiinipitoisuuden rajaa ei tule asettaa nikotiinipussin painoon perustuvaksi, kuten STM ehdottaa.

Ehdotettu lisäaineiden kielto on tulkinnanvarainen. Esitystä tulee muuttaa niin, että tällä hetkellä myynnissä olevia kuluttajien suosimia nikotiinipusseja voi jatkossakin myydä Suomessa. Lisäaineita koskeva sääntely ei saa olla tiukempaa kuin Ruotsissa ja Baltiassa, koska muuten kuluttajat hakevat tuotteita matkustajatuontina. MaRa kannattaa ehdotusta, jonka mukaan lisäaineissa sallitaan mentolin maun luovan lisäaineiden käyttö.

Ehdotuksen mukaan nikotiinipusseissa kiellettäisiin alkoholin, kannabiksen maut ja maut, jotka ovat omiaan houkuttelemaan nuoria. Perusteluissa mainitaan nuoria houkuttelevina makuina hedelmä-/marjamaut. Tällä hetkellä suomalaiset kuluttajat ovat tottuneet käyttämään eri tavalla maustettuja nikotiinipusseja. Suosittuja makuja ovat esimerkiksi minttu, omena, sitrus ja kahvi. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut. Ehdotus, joka kieltää kaikki hedelmien/marjojen maut nikotiinipusseissa on ylimitoitettua ja myös hallitusohjelmakirjauksen vastaista.

MaRa esittää, että makuaineita koskevaa säännöstä muutetaan vastaamaan hallitusohjelman kirjausta. Lain säännöksestä ja perusteluista tulee täsmällisesti käydä ilmi, mitkä maut on sallittuja ja mitkä kiellettyjä. STM:lle ei tule antaa asetuksenantovaltuutta sallittujen/kiellettyjen makuaineiden osalta.

Ehdotuksessa esitetään nikotiinipussien vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista tupakka-askien tapaan.

Nikotiinipussien myyntipakkausten yhdenmukaistamista koskeva ehdotus ei perustu hallitusohjelmaan. EU-lainsäädäntö ei myöskään vaadi nikotiinipussien vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista. Tällaista sääntelyä ei ole myöskään naapurimaissa. Ruotsissa nikotiinipusseista on säädetty erillislaki, jossa säädetään muun muassa tuotteen ominaisuuksista ja myyntipakkauksissa on oltava terveysvaroitukset. Baltian maissa vähittäismyyntipakkauksille ei aseteta rajoituksia. Hallituksen esityksessä mainitaan, että Latviassa nikotiinipusseja koskevassa lainsäädäntöaloitteessa nikotiinipusseille vaadittaisiin terveysvaroitukset.

Vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistaminen asettaisi kotimaiset vähittäismyyjät heikompaan kilpailuasemaan ulkomailla toimiviin vähittäismyyjiin verrattuna. Sääntely yhdistettynä nikotiinipussien naapurimaita huomattavasti korkeampaan tupakkaverotukseen houkuttelisi suomalaisia hankkimaan nikotiinipusseja ulkomailta matkustajatuontina. Myös tuotteiden laiton maahantuonti ja harmaat markkinat kasvaisivat.

MaRa vastustaa nikotiinipussien vähittäismyyntipakkausten yhdenmukaistamista. Riittävää on, että tuotteissa on terveysvaroitukset ja muut pakolliset merkinnät esimerkiksi nikotiinipitoisuudesta. Nikotiinipussien esilläpito vähittäismyyntipaikassa on kiellettyä.

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että nikotiinipussien etämyynti ulkomailta kiellettäisiin ja nikotiinipussien matkustajatuontiin asetettaisiin vuorokausikohtainen enimmäisraja (500 g). MaRa pitää ehdotuksia perusteluna, koska ne ohjaavat kuluttajia hankkimaan nikotiinipussit kotimaisesta vähittäismyynnistä. Nikotiinipussien kotimaisesta vähittäismyynnistä kertyy myös verotuloja valtiolle.

Vähittäismyynnin valvontamaksua koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että nikotiinipussit rinnastettaisiin nikotiininesteisiin. Tämä tarkoittaisi, että jos tupakkatuotteita myyvä vähittäismyyntipaikka ottaisi tuotevalikoimaan nikotiinipussit, valvontamaksu nousisi 1.000 euroon myyntipistettä kohden.

MaRa toteaa, että tupakkalain nojalla myönnettyjä vähittäismyyntilupia on sen jäsenyrityksistä liikenneasemilla ja ravintoloilla.  Fimean muutettua keväällä 2023 tulkintaansa nikotiinipusseista yritykset ovat ottaneet myyntiin myös nikotiinipusseja. Ehdotus tuplaisi tupakkatuotteita ja nikotiinipusseja myyvien vähittäismyyntipaikkojen valvontamaksut. 

Tupakkalain valvontamaksut ovat ylimitoitettuja.  Jos esimerkiksi liikenneasemalla on kolme kassaa, josta myydään tupakkatuotteita ja nikotiinipusseja, valvontamaksu per liikenneasema on 3.000 euroa vuodessa. Jos yritys operoi kymmentä liikenneasemaa, pelkkä tupakkalain valvontamaksu aiheuttaa yritykselle 30 000 euron vuosikulun.

Hallitus on sitoutunut purkamaan kautensa aikana vähintään 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia. MaRa esittää, että tupakkalain 91 §:n muutetaan siten, että tuplavalvontamaksu kumotaan ja vähittäismyyjältä voidaan periä enintään 500 euron valvontamaksu myyntipisteeltä. Myyntipisteessä voidaan samalla valvontamaksulla myydä tupakkatuotteita, nikotiinipusseja ja nikotiininesteitä.

Pykäläkohtaiset kommentit hallituksen esitysluonnoksesta ovat lausunnon liitteessä.


Kunnioittavasti,

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry


Veli-Matti Aittoniemi                              Kai Massa
varatoimitusjohtaja                                lakimies

 

Lausunnon liite