27.3.2020
VEIKKAUS OY

 

YKSIPUOLINEN PÄÄTÖS SULKEA RAHAPELIAUTOMAATIT ON KOHTUUTON

Veikkaus ilmoitti 26.3.2020, että se jatkaa 13.3. tehtyä päätöstä sulkea toistaiseksi kaikki rahapeliautomaatit koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Samassa yhteydessä Veikkaus teki yksipuolisen päätöksen, että Veikkauksen kumppaniyrityksille tarjotaan peliautomaattien säilyttämisestä ja huolenpidosta 100 euron korvausta kuukaudessa. Veikkaus teki päätöksen yksipuolisesti neuvottelematta asiasta kumppaniyrityksiä edustavien toimialajärjestöjen kanssa.

MaRa ja PTY pitävät monopoliasemassa olevan Veikkauksen toimintaa kohtuuttomana ja hyvän liiketavan vastaisena.

Ymmärrämme, että koronaviruksen leviämistä tulee ehkäistä tehokkaasti. Veikkauksen päätös ei perustu kuitenkaan terveysviranomaisen linjaukseen. Koronavirusta voidaan ehkäistä myös laatimalla ohjeet peliautomaattien tehostetusta puhtaanapidosta ja ohjeistamalla pelaajia huolehtimaan käsihygieniasta. Näin menetellään myös vähittäiskaupoissa. Hyväksymme päätöksen sulkea peliautomaatit, jos terveysviranomaiset pitävät peliautomaateilla pelaamista liian riskialttiina näistä varotoimista huolimatta.


Peliautomaattien sulkemisesta aiheutuu kumppaniyrityksille mittavia tulonmenetyksiä. Tämä syventää koronaepidemian aiheuttamaa vakavaa taloudellista kriisiä, johon tuhannet toimialojemme yritykset ovat joutuneet. Veikkauksen päätös on erityisen vahingollinen liikenneasemille ja pienille myymälöille.


Kumppaniyrityksille maksettava 100 euron myyntipaikkakohtainen korvaus on täysin alimitoitettu. Siinä ei huomioida Veikkauksen yksipuolisen päätöksen aiheuttamaa taloudellista tappiota kumppaniyrityksille. Korvaus ei edes kata peliautomaattien vaatimalle tilalle kohdistuvia kustannuksia eikä peliautomaattien vaatiman tilan muusta hyödyntämisestä saatavien tuottojen menetystä.


Peliautomaattien sulkemispäätöstä ei voi perustella force majeure -syyllä, koska peliautomaattien sulkemisesta ei ole annettu viranomaismääräystä. Tässä tilanteessa myyntipaikkakohtaisen korvauksen tulee perustua peliautomaateista kumppaniyrityksille maksettaviin sijoittamiskorvauksiin. Nämä tuotot kumppaniyritys menettää Veikkauksen päätöksen takia siltä ajalta jona automaatit ovat suljettuna.

Vaadimme, että peliautomaattien sulkemisesta maksettavasta korvauksesta aloitetaan neuvottelut hyvän liiketavan mukaisesti.
 

Pyydämme vastausta torstaihin 2.4.2020 mennessä.

 

 

Helsingissä 27.3.2020

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Timo Lappi                               Veli-Matti Aittoniemi
toimitusjohtaja                          varatoimitusjohtaja

 

Päivittäistavarakauppa ry PTY

Kari Luoto
toimitusjohtaja