Ruokavirasto muistuttaa ravintoloita kalatoimittajaan liittyvistä vaatimuksista.

Ravintolat voivat ostaa merestä pyydettyä kalaa ainoastaan rekisteröityneeltä ammattikalastajalta. Rajoitus liittyy EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Elintarvikealan toimija ei saa myydä virkistyskalastajan merestä pyytämää kalaa.

Myös sisävesiltä pyydettyä kalaa saa ostaa ainoastaan ammattikalastajalta. Sisävesillä toimivat vapaa-ajan kalastajat voivat kuitenkin rekisteröityä osa-aikaiseksi ammattikalastajaksi, jolloin myynti ravintoloille on sallittua. Rekisteriä pitää ja asiaa valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.