Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jossa määritellään ne maat, joista tulevilla henkilöillä ei ole velvollisuutta esittää covid-19-tautia koskevaa todistusta eikä osallistua testiin. Malli kiristää maahan saapumisen edellytyksiä. Se ei noudata eduskunnan tahtoa siitä, että matalan ilmaantuvuuden alueelta voisi saapua Suomeen ilman terveysturvallisuustoimia eikä se huomioi riskiperusteisuutta. Matalan ilmaantuvuuden rajaksi määritelty 10 tapausta 100 000 asukasta kohti viimeisen 14 vuorokauden aikana on EU:n antamaa suositusta olennaisesti kireämpi.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta saadusta koronavirusrokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Jos henkilöllä on esittää todistus näistä jommastakummasta, hänellä ei ole Suomeen saapuessaan muita terveysturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia.

Muiden henkilöiden tulee esittää todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokotteesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön tulee lisäksi käydä testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää todistusta koronarokotussarjasta, sairastetusta koronavirustaudista, negatiivista testitodistusta tai vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokotteesta, tulee hänen käydä koronavirustestissä heti Suomeen saavuttuaan ja lisäksi toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan.

Valtioneuvoston asetuksella on määritelty ne maat ja alueet, joissa covid-19-taudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Velvollisuus esittää todistus tai osallistua testiin ei koske henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen seuraavista maista tai alueilta: Australia, Hongkong, Islanti, Israel, Kiina, Macao, Malta, Puola, San Marino, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vatikaani sekä Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat. Valtioneuvosto muuttaa asetusta epidemiatilanteen muuttuessa.

Velvollisuus käydä testissä koskee yli 16-vuotiaita. Laissa määritellään lisäksi joitakin poikkeusryhmiä, joita todistus- ja testivaatimukset eivät koske.  

Terveysturvallisuutta rajoilla koskevat tartuntatautilain väliaikaiset muutokset tulevat voimaan maanantaina 12.7.2021 ja ne on voimassa 15.10.2021 saakka. Valtioneuvoston asetus tulee voimaan samana päivänä ja se on voimassa 31.8.2021 saakka.

 

Lue myös

Eduskunta hyväksyi matkustusrajoituksia koskevan lain