Perhevapaita koskeva lainsäädäntö muuttui 1.8.2022. Uusien säännösten mukaan lapsen molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen oikeus käyttää vanhempainvapaata. Muutoksen seurauksena myös työehtosopimuksen määräyksiä muutettiin vastaamaan lain säännöksiä. Uudet perhevapaan ajalta maksettavaa palkkaa koskevat työehtosopimuskirjaukset tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen ja niitä sovelletaan perhevapaisiin, jotka pidetään 1.1.2024 jälkeen.

MaRa on julkaissut muutoksia koskevan ohjeistuksen jäsenilleen.

Lue ohjeistus kirjautumalla sivustolle.