EK:n sääntöjen mukaan jäsenyritykset ovat velvollisia ilmoittamaan yritystä uhkaavasta tai syntyneestä työtaistelusta. EK kerää tiedot jäsenyrityksissä tapahtuvista työrauhahäiriöistä työtaistelutilastoa varten. Aineiston käsittelyssä ja tilaston laadinnassa noudatetaan tilastolakia. Yksittäistä yritystä koskevia tietoja ei julkaista.

 

Lue tarkemmat ohjeet kirjautumalla sivustolle.