Työnantajan tiedonantovelvollisuus työnteon keskeisistä ehdoista laajeni työsopimuslain muutoksen myötä. Lakimuutos lisää myös toteutuneen työajan tarkasteluvelvoitteita vaihtelevan työajan sopimuksissa.

Työsopimuslain muutos, jolla laajennettiin työnantajan tiedonantovelvollisuutta työteon keskeisistä ehdoista ja tiukennettiin vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyviä säännöksiä, astui voimaan 1.8.2022.

Muutoksen taustalla ovat sekä EU:n työehtodirektiivi että Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan pätkätöissä ja nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaa parannetaan ja vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan lainsäädännössä.
 

Lue keskeiset muutokset kirjautumalla sivustolle.