Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut ohjeen turvallisten vuokrauspalvelujen järjestämisestä. Ohje on suunnattu urheilu-, liikunta- ja harrastusvälineiden vuokraajille.

Matkailu- ja ravintola-alalla on nykyisin tarjolla asiakkaille monenlaisia vuokrauspalveluja. Palveluntarjoajan vastuulla on, että palveluun voi osallistua turvallisesti. Asiakkaan vastuulla on puolestaan noudattaa saamiaan ohjeita.

Palvelu tulee suunnitella alusta asti turvalliseksi. Riskienarviointi on tärkeä osa palvelun turvallisuussuunnittelua. Ennen kuin asiakas vuokraa välineen, hänelle tulee antaa riittävät tiedot välineen turvallisesta käytöstä, jotta asiakas pystyy arvioimaan, voiko hän käyttää sitä turvallisesti. Asiakkaalle on lisäksi annettava riittävät tiedot ja ohjeet välineen mahdollisista käyttörajoituksista. Välineen vuokraajan tulee varmistaa, että asiakkaalla on riittävä osaaminen välineiden turvalliseen käyttöön.

Ohje soveltuu esimerkiksi maastopyörien, talviurheiluvälineiden, retkeilyvarusteiden, trampoliinien, pomppulinnojen ja kylpypaljujen vuokraamisessa huomioitaviin, turvallisuutta parantaviin seikkoihin.

 

Tukesin toimintaohje