Hallituksen sulkemiskorvauksia koskevasta esityksestä on saatu uutta tietoa. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessaan mainitsema ruoan ulosmyynnin huomioiminen korvauksen määrässä ei tarkoitakaan sulunaikaista ulosmyyntiä. Ravintolan sulkuaikana harjoittama take away -myynti ei siis aikaisemmasta tiedosta poiketen vaikuta sulkuajalta maksettavan korvauksen määrään.

Hallituksen esityksessä sulkemiskorvaukseen oikeutetun yrityksen tulisi erottaa helmikuun 2021 take away -myynti muusta ravintolamyynnistä, koska take away -myynti ei olisi sulkemisen kohteena olevaa liiketoimintaa.

MaRa on välittänyt TEMiin ja eduskuntaan tiedon, etteivät ravintolayritykset pysty jakamaan liiketoimintaansa take away -myyntiin ja muuhun myyntiin. Jakoa ei siten voida käyttää erottelevana tekijänä sulkemiskorvauksen saamisessa.

Hallituksen esitys sulkemiskorvauksista on eduskunnan käsittelyssä. Tiedotamme asiasta heti, kun saamme lisätietoa.