Huoltovarmuusorganisaatioon on perustettu Ruokapalvelupooli. Se tukee ruokapalvelutoimijoiden yhteistyötä huoltovarmuuden kehittämisessä ja alan jatkuvuutta uhkaavien kriisien vaikutusten ennaltaehkäisyssä.

Asia koskee MaRassa jäsenyrityksia, jotka tuottavat ruokapalveluita ns. julkisiin ruokapalveluihin, kuten esim. päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin ja varuskuntiin sekä henkilöstöravintoloita ja liikenneasemia, joissa myös valmistetaan ruokaa.

Ruokapalvelupoolin tavoitteena on rakentaa entistä vahvempaa yhteistyötä alan toimijoiden välillä, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa vakavissa häiriötilanteissa.

Poolin kotiorganisaationa toimii MaRa ja poolisihteerinä Virpi Kulomaa MaRasta. Yhteistyössä on mukana kuntia, kuntaomisteisia yhtiöitä edustava Kuntaliitto, yksityisiä sote-palveluiden tuottajia edustava Hyvinvointiala Hali sekä joukko alan yrityksiä.