Ravintoloiden toiminnan rajoittamisen mahdollistavien tartuntatautilain koronapykälien voimassaolo päättyi 30.6. Myös tartuntatautilakiin perustuvat ravintoloiden yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet poistuivat ja tartuntatautilain nojalla laadittava omavalvontasuunnitelma ja tiivistelmä poistuivat käytöstä.

MaRa suosittelee, että ravintolat jatkavat edelleen hyvien hygieniakäytäntöjen noudattamista. Toimenpiteitä ovat muun muassa

- käsien puhdistamismahdollisuuden tarjoaminen asiakkaille,

- käsin kosketeltavien pintojen huolellinen puhtaanapito ja

- muut toimintaan sopivat hygieniatoimet ravintolan oman harkinnan mukaan.

MaRan laatimat opastekyltit ovat 30.6. jälkeenkin saatavilla korona-ajan omavalvonta -sivulla. Ravintola voi käyttää opastekylttejä oman harkintansa mukaisesti.

Myös asiakastiloja koskevien koronasäännösten voimassaolo päättyi kesäkuun lopussa. MaRa suosittelee, että jäsenyritykset jatkavat hyvien hygieniakäytäntöjen noudattamista myös asiakastiloissa toimintaan sopivalla tavalla.