Oppivelvollisuuslain muutos astui voimaan 1.8.2021. Lakimuutoksen myötä oppivelvollisuus päättyy jatkossa, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia myös nuorista työntekijöistä annettuun lakiin.

Lue jäsenohjeesta, miten lakimuutos vaikuttaa työnantajaan.