MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat jatkaneet neuvotteluja matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan uudesta työehtosopimuksesta. Neuvotteluja on käyty rakentavassa hengessä.

Neuvotteluissa on tähän mennessä käsitelty lähinnä työehtosopimuksen sisältöön liittyviä tekstikysymyksiä. Näiden osalta on edistytty, mutta selvää yksimielisyyttä ei vielä ole saavutettu. Neuvotteluja on kuitenkin käyty rakentavassa hengessä ja tekstejä pyritty uudistamaan huomioiden sekä työntekijöiden että työnantajien intressit.

Palkkaratkaisusta osapuolet ryhtyvät neuvottelemaan tämän viikon aikana.

Osapuolten tavoitteena on edelleen saavuttaa ratkaisu ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä tämän kuun lopussa.