Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevien työehtosopimusten kuluvan sopimuskauden toinen palkantarkastus tulee voimaan 1.9.2024. Alan työntekijöiden ja esihenkilöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1,7 prosenttia. Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavan suuruinen korotus. Korotukset tehdään työntekijöiden ja esihenkilöiden palkkoihin 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Työehtosopimusratkaisun osana tehdyssä palkkaratkaisussa sovittiin työehtosopimuksessa määriteltyjen lisien jäädyttämisestä sopimuskauden ajaksi. Palkantarkastus koskee ainoastaan työntekijöiden ja esihenkilöiden tunti- ja kuukausipalkkoja, mutta ei työaika- tai olosuhdelisiä.

Kirjaudu sivustolle ja lue tarkempi ohje marava-alan TES-sivuilta