Hiihtokeskusalan työehtosopimus on uudistettu ajanjaksolle 1.11.2022 – 31.10.2023. Sopimuskauden jatkamisesta toisella vuodella voidaan sopia kevään 2023 aikana.

Palkankorotukset sovitaan ensisijaisesti paikallisesti niissä jäsenyrityksissä, joissa on luottamusmies tai työntekijät ovat valinneet itselleen edustajan paikallisia neuvotteluita varten. Jollei luottamusmiestä tai erikseen valittua edustajaa ole tai palkkaratkaisusta ei saavuteta yrityksessä yksimielisyyttä, palkankorotus määräytyy matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalle sovittavan palkkaratkaisun mukaan.

Ratkaisu sisältää myös tekstimuutoksia, jotka tulevat voimaan 1.11.2022. Merkittävimmät muutokset koskevat yötyön tekemistä sekä mahdollisuutta sopia työntekijän kanssa kausilisätyöstä.

Lue tarkemmat ohjeet työehtosopimusmuutoksista hiihtokeskusalan työsuhdeasioiden tietopankista.