SAK ja sen jäsenliitot ovat ilmoittaneet viikolla 45 alkavista poliittisista lakoista Petteri Orpon hallituksen esittämiä uudistuksia vastaan. Lakkoja toteutetaan 7.11. alkaen ja ne ovat ammattiliittojen ilmoituksen mukaan enintään vuorokauden mittaisia.

Enemmistö ammattiliitoista ilmoittaa lakkokohteensa vähintään neljä vuorokautta ennen poliittisen lakon alkamista. Osalla on tähän työehtosopimukseen perustuva velvollisuus. Koska työtaistelun kohteena ovat hallituksen suunnittelemat toimet eikä työnantajiin tai työehtosopimukseen kohdistuva työtaistelu, ennakkoilmoitusta voidaan pitää välttämättömänä. Näin yrityksille, jotka kärsivät tilanteesta aiheettomasti muutenkin, ei aiheutuisi kohtuuttoman suurta vahinkoa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on kuitenkin valinnut toisenlaisen toimintatavan ja ilmoittaa lakkokohteensa juuri ennen lakon alkamista.

– Toimintatavalla pyritään selvästi aiheuttamaan yrityksille mahdollisimman suuri taloudellinen vahinko ja haittamaan niiden toimintaa. Toivon, että yritykset pystyvät kuitenkin harjoittamaan liiketoimintaansa lakoista huolimatta, MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmo toteaa.

MaRa pitää erittäin valitettavana, että PAM tarkoituksellisesti rankaisee yrityksiä, joilla ei ole mitään tekemistä hallituksen kaavailemien uudistusten kanssa.

MaRa on julkaissut ohjeistuksen koskien poliittisia lakkoja ja niiden vaikutuksia yrityksiin sekä yritysten työntekijöihin.

 

Kirjaudu sivustolle ja tutustu lakko-ohjeeseen.