Kunta perii vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan valvontakohteilta. Maksu peritään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jatkossa maksu laskutetaan vuosittain.

Perusmaksu koskee käytännössä lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja -toimintoja.  Se peritään yrityksiltä, jotka ovat kunnan rekisterissä vuoden alussa. Sitä ei peritä kesken vuotta. Jos toiminta on keskeytettynä vuoden alussa, perusmaksua ei peritä, mutta kun toiminta aloitetaan uudestaan, aloittamisilmoituksesta peritään kunnan taksan mukainen aloittamisilmoituksen käsittelymaksu.

Ruokaviraston sivustossa on perustiedot valvontamaksusta (huomaa alaotsikot vasemmassa palkissa). Jatkossa sivustoon on luvassa tulkintaesimerkkejä ja lisätietoa asiasta.