Elintarvikelakia on uudistettu. Edellisen hallituksen kaatuessa rauenneesta kokonaisuudistuksesta on toteutettu tärkeimmät kohdat, jotka eivät ole sidoksissa maakuntaorganisaatioon. Uusi laki vastaa joulukuusta 2019 lähtien sovellettua Euroopan unionin valvonta-asetusta.

Kirjaudu sivustolle ja tutustu alan kannalta tärkeimpiin muutoksiin.