Koronaviruksen tuomien rajoitustoimien hidastettua viruksen leviämistä yhteiskuntaa ollaan vähitellen avaamassa ja taloudellista toimeliaisuutta vauhdittamassa. Palautuminen edellyttää yrityksiltä näkyviä ja vaikuttavia turvallisuustoimia. Toimet tukevat ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sen myötä luottamuksen palautumista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on yhdessä jäsenliittojensa kanssa koostanut oppaan eri alojen hyvistä käytännöistä kaikkien suomalaisyritysten käyttöön.

Oppaassa kuvatut käytännöt ovat suosituksia ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Ne käydään läpi osa-alueittain: turvallinen työ, turvallinen asiointi ja kuluttaminen sekä turvallinen liikkuminen. Oppaassa myös kerrotaan, millaisella prosessilla tarvittavat toimet on hyvä suunnitella ja toteuttaa, millaisia hankintoja yrityksen on ehkä hyvä harkita ja mitä muuta yrityksen on hyvä huomioida rajoitustoimia purettaessa.

Opasta päivitetään tarvittaessa tilanteen, viranomaisohjeiden ja -suosituksien muuttuessa.


Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen: hyviä käytäntöjä yrityksille -opas (pdf)

Safe work – Safe services and consumption – Safe transport. Best practices for all businesses (pdf)

 

EK:n tiedote