Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualojen työehtosopimukset on uudistettu ajanjaksolle 1.4.2023 – 31.3.2025. Sopimuskausi on 24 kuukauden mittainen.

Työehtosopimusratkaisun seurauksena esimiesten työehtosopimuksen nimi muuttuu esihenkilöiden työehtosopimukseksi. Ratkaisu sisältää kaksi palkantarkistusajankohtaa. Työntekijöiden ja esihenkilöiden ratkaisut eroavat toisistaan.

 

Palkkaratkaisu

 

Työntekijät

Työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 96 euroa ja tuntipalkkoja 0,6 euroa 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Samassa yhteydessä tulevat erikseen voimaan työntekijöitä koskevat korotetut taulukkopalkat. Korotuksen jälkeen työntekijän palkan tulee olla vähintään voimaan tulevan taulukkopalkan suuruinen.

Toisen palkantarkistuksen yhteydessä työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %.

Työntekijöiden euromääräisiä työaikalisiä ei koroteta kummankaan palkantarkistuksen yhteydessä.

 

Esihenkilöt

Esihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,3 %. Samassa yhteydessä tulee erikseen voimaan esihenkilöitä koskevat korotetut taulukkopalkat. Korotuksen jälkeen esihenkilön palkan tulee olla vähintään voimaan tulevan taulukkopalkan suuruinen.

Toisen palkantarkistuksen yhteydessä esihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,7 %.

Esihenkilöiden euromääräisiä työaikalisiä ei koroteta kummankaan palkantarkistuksen yhteydessä. Mikäli esihenkilölle maksetaan työehtosopimuksen 21§:n mukaista erillistä kuukausikorvausta, korotetaan tätä summaa kokonaisuudessaan yleiskorotusta vastaavalla määrällä.

Ratkaisu sisältää myös tekstimuutoksia, jotka pääosin tulevat voimaan 1.4.2023. Merkittävimmät muutokset koskevat keskimääräisen vähimmäistyöajan tarkastelua ja vuosiloman sijoittamista irtisanomisajalle. Perhevapaauudistuksen vaikutukset tulevat voimaan 1.1.2024.

Lue tarkemmat ohjeet työehtosopimusmuutoksista jäsensivuilta löytyvästä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan työsuhdeasioiden tietopankista.