Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskevan työehtosopimuksen kuluvan sopimuskauden toinen palkantarkastus tulee voimaan 1.8.2024. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden ja esihenkilöiden henkilökohtaisia tunti- ja kuukausipalkkoja korotetaan 1,7 prosenttia. Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavan suuruinen korotus.

Korotukset palkkoihin tehdään 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Työehtosopimuksessa sovittuja olosuhdelisiä sekä korvauksia korotetaan vastaavasti.

Kirjaudu sivustolle ja lue tarkempi ohje huvi-, teema- ja elämyspuistoalan TES-sivuilta