Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä ei ole saavutettu tulosta hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen työehtosopimusten uudistamiseksi. Neuvotteluja ei jatketa ennen kuluvien sopimuskausien päättymistä eli 1.11.2021 alkaen alat ovat sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja jatketaan 8.11.2021.

MaRa ry on neuvotteluissa pyrkinyt tavoittelemaan yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia tukevaa ratkaisua sekä esittänyt oman ehdotuksensa työehtosopimusten uudistamiselle. Työntekijäpuoli on esittänyt pelkästään palkkakustannuksia lisääviä ratkaisuja ilman, että työnantajapuolen ehdotuksista on voitu edes keskustella.

– Näin epävarmassa markkinatilanteessa on täysin mahdotonta hyväksyä kustannuksia huomattavasti lisääviä vaatimuksia, joita työntekijäpuoli on esittänyt.  Erityisesti ohjelmapalveluala on kärsinyt erittäin pahoin matkustamiseen kohdistuneista ja edelleen jatkuvista rajoituksista ja toimialan elpymistä on turvattava erittäin maltillisella ratkaisulla, toteaa MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmo.