Elinkeinoelämän keskusliitto EK on laatinut toimintaohjeen tilanteeseen, jossa epäillään koronavirustartuntaa työpaikalla. Alla oleva ohje on yleinen suositus epäillyssä tartuntatilanteessa toimimisesta. Monilla aloilla on erityisvaatimuksia, joita EK:n suosituksessa ei ole otettu huomioon.

 

SUOSITUS TOIMINTAMALLIKSI EPÄILTÄESSÄ KORONA-VIRUSTARTUNTAA TYÖPAIKALLA

1. Välittömät toimenpiteet epäiltäessä tartuntaa

Mikäli työpaikalla syntyy epäily, että työntekijällä on koronavirustartunta oireiden perusteella tai esimerkiksi sen vuoksi, että hän on altistunut lähikontaktissa virusta kantavaan henkilöön, työntekijä on suositeltavaa ohjata ottamaanpuhelimitse / chatin kautta yhteyttä työterveyshuollon toimipisteeseen.

Yksityiset työterveyspalveluiden tarjoajat tekevät testejä lääkärin lähetteeseen perustuen. Lisätietoja on hyvä tiedustella omalta työterveyshuollon palveluntarjoajalta. Luonnollisesti myös julkisen terveydenhuollon palveluihin voidaan tukeutua, ellei työterveyshuolto ole käytettävissä.

Jos epäily tartunnasta oireiden perusteella ilmenee kesken työpäivän, on huolehdittava siitä, ettei muille työntekijöille aiheudu vaaraa. Työntekijä voidaan ohjata esimerkiksi erilliseen tilaan, josta hän voi pitää puhelimitse yhteyttä työnantajan edustajaan ja työterveyshuoltoon. Ellei tämä ole mahdollista, työntekijä on suositeltavaa ohjata poistumaan työpaikalta, mikäli hänen sen hetkinen terveydentilansa sen mahdollistaa. Julkista liikennettä on tällöin syytä välttää.

Jos epäily tartunnasta ilmenee työntekijän ollessa poissa työpaikalta, hänet on syytä ohjeistaa jäämään toistaiseksi kotiin. Kun yhteys työterveyshuoltoon on saatu, edetään sen antamien ohjeiden mukaan.
 

2. Lähikontaktien kartoittaminen ja viestintä työyhteisölle

Mikäli koronavirusepäily ilmenee kesken työpäivän, työnantajan on suositeltavaa alkaa välittömästi kartoittamaan mahdollisia muita työpaikalla altistuneita. Olennaista on selvittää, ketkä ovat olleet työntekijän kanssa samassa tilassa (työpiste, taukohuone, lounastila jne.) vähintään 15 minuutin ajan. Kartoituksessa katettavan ajanjakson alku on vuorokautta (24 h) aiemmin kuin työntekijä tunsi sairauden oireet ensimmäisen kerran. Oireista on syytä varmistua huolella, koska tuntemukset ovat usein subjektiivisia. Työnantaja voi olla yhteydessä muihin yrityksen työntekijöihin.
Kun yhteys työterveyshuoltoon on saatu, altistuneiden kartoittamisessa on syytä edetä sen antamien ohjeiden mukaan. Työnantajavoi tarvittaessa auttaa kartoittamisessa saamiensa ohjeiden mukaan.

Asiasta tiedotettaessa tietosuojan vaatimukset on muistettava. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan terveydentilatietoja on käsiteltävä erityisen huolellisesti ja vain niiden työnantajan nimeämien henkilöiden toimesta, joilla on siihen tehtävänsä puolesta oikeus.

Jos organisaation työntekijällä todetaan koronavirus, tietosuojavaltuutettu on ottanut kannan, että työnantaja ei saa lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Työnantaja voi informoida yleisesti muita työntekijöitä tartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta ja ohjata heitä työskentelemään kotoa käsin.

EK:n näkemyksen mukaan tietosuojavaltuutetun kannanottoa on tulkittava niin, että vain erittäin poikkeuksellisesti työntekijän nimeäminen saattaisi olla oikeutettua, kuten jos on selvä riski siitä, että työtovereiden henki/ja terveys ovat vaarantuneet ja asiaa ei pystytä hoitamaan millään muulla tavalla, esimerkiksi viittaamalla ”kollegaan”, ”osaston työntekijään” tms.

 

3. Erityispuhdistus

Tartuntaepäilyn ilmettyä ne tilat, joissa tartunnan mahdollisesti saanut on oleskellut, on pyrittävä eristämään, kunnes ne on huolellisesti siivottu, mikäli mahdollista. On suositeltavaa tehdä tiloihin mahdollisimman pian erityispuhdistus, kuitenkin viimeistään tartunnan varmistuttua. Työterveyslaitos on antanut asiasta hyvät ohjeet.


4. Tarkempia ohjeita

Tietosuojavaltuutetun ohjeet koronaan liittyen. Huomaa myös usein kysyttyä koronaviruksesta ja tietosuojasta.
Työterveyslaitoksen sivuilla olevat ohjeet ja suositukset työnantajille liittyen työturvallisuuden varmistamiseen koronariskin kannalta. Sivuilta löytyy myös erityisohjeita eri aloille sekä työnantajille, työntekijöille ja työterveyshuollon toimijoille.

Myös työsuojeluhallinto on antanut hyviä ohjeita koronaviruksesta johtuvien terveysriskien arviointiin työpaikoilla.