Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Yhteistyötalous - komission uusi taikasana

Komissio julkaisi kesällä näkemyksensä välitystaloudesta ja antoi jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten niiden pitäisi suhtautua esimerkiksi Uberin ja Airbnb:n kaltaisiin palveluihin.

Komissio käyttää näistä uusista liiketoimintamalleista jakamis- tai välitystalouden sijasta mieluummin nimitystä yhteistyötalous.

Komission ohjeistuksessa kerrotaan, kuinka EU-lainsäädäntöä tulisi soveltaa uudenlaiseen yhteistyötalouteen. Ohjeistuksessa käsitellään muun muassa markkinoille pääsyn vaatimuksia, kuluttajansuojaa ja verosäännösten soveltamista.

Komission suhtautuminen yhteistyötalouden ilmiöihin on sangen myönteinen. Välitystalouden alustoille ei sen mukaan pitäisi asettaa markkinoille pääsyn esteitä. Alustoilta ei pitäisi edellyttää lupia eikä lisenssejä, kun ne toimivat ainoastaan välittäjinä kuluttajien ja palveluja tarjoavien välillä. Tämä koskee esimerkiksi liikenne- ja majoituspalveluja. Toisaalta komissio on kuitenkin pitänyt riskinä sitä, että sääntelyn harmaata aluetta käytetään yhteiskunnan intressien mukaisen sääntelyn kiertämiseen. 

Komissio korostaa, että yhteistyötaloudessa toimivien palvelujen ja alustojen on maksettava veroja samoin kuin muidenkin talouteen osallistuvien. Niitä ovat ainakin henkilökohtaiset tuloverot sekä yritystulo- ja arvonlisäverot. Komissio kannustaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja selkiyttämään verosäännöstensoveltamista yhteistyötalouteen. 


Kilpailuvääristymä pahenee toiminnan kasvaessa

MaRa pitää tärkeänä, että lainsäätäjä tarttuu välitystalouden kysymyksiin nopeasti, koska toiminnan kasvaessa kilpailuvääristymä pahenee. Jo nyt ulkomaiset esimerkit osoittavat, että kodinomainen majoitus ammattimaistuu nopeasti. Esimerkiksi Berliinissä oli jo yli 60 prosenttia kotimajoituksen piirissä olevista asunnoista ammattimaisessa majoituskäytössä huhtikuussa 2016. Sama suuntaus on nähtävissä myös Suomessa.

Lainsäätäjän pitää turvata tasapuolinen kilpailuympäristö ja -olosuhteet samoista asiakkaista kilpaileville toimijoille. Sen tulee myös purkaa merkittävästi majoitustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja vähentää turhaa sääntelyä. Siltä osin kuin lainsäädäntöä tarvitaan esimerkiksi kuluttajien suojaamiseksi ja verotulojenkeräämiseksi, on perusteltua säännellä pelisäännöistä lailla, mutta samojen periaatteiden tulee koskea kaikkia majoitustoiminnan harjoittajia. Ei-ammattimaisen toiminnan jättäminen lainsäädännön ulkopuolelle ei ole perusteltua.

Yhteistyötalouden liiketoimintamalleista voidaan tokikin saada merkittävää hyötyä, minkä vuoksi on perusteltua, että niiden tarjoamat mahdollisuudet otetaan avoimesti vastaan. Se ei saa kuitenkaan tapahtua heikentämällä perinteisten toimijoiden toimintaedellytyksiä luomalla epätasa-arvoa perinteisten ja uusien toimijoiden välille.

MaRa kannattaa majoitustoimialan vapaata kilpailua. Kaikki uudet toimijat ovat tervetulleita Suomen markkinoille edellyttäen, että ne noudattavat toiminnassaan samoja sääntöjä.

 

Teksti: Sami Hämäläinen

Päivitetty 04.09.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake