Kirjaudu MaRan jäsensivuille

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma vuonna 2017

MaRa ja PAM ovat sopineet ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelmasta tulevalle kesälle 2017 marava-työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa MaRan jäsenyrityksissä. Peruskoululainen, kymppiluokkalainen, lukiolainen ja VALMA-koulutukseen osallistuva nuori voidaan palkata harjoitteluohjelman mukaiseen kahden viikon yhdenjaksoiseen työsuhteeseen 1.6.-31.8.2017 välisenä aikana. ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 355 euroa.

Kesäharjoittelutyöllä koululaiset pyritään tutustuttamaan ammattitaitoisen henkilökunnan rinnalla yritys- ja työelämään. Harjoittelulla ei ole tarkoitettu korvata tavanomaista kesätyötä tai muita harjoittelumahdollisuuksia. Kesäharjoitteluohjelman mukaiset harjoittelijat eivät myöskään voi olla olennainen osa liiketoiminnassa tarvittavaa henkilöstöä.

Tutustumisen tarkoituksena on, että koululaiset, jotka aikaisemmin eivät ole olleet työssä alalla, saisivat omakohtaista kokemusta alan yritysten toiminnasta, työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi tarkoituksena on tarjota ohjatusti koululaisille sopivaa käytännön työtä.
"Tutustu työelämään ja tienaa" -mallilla ei ole tarkoitus vähentää yritysten tarjoamaa tavanomaista kesätyötä ja harjoittelumahdollisuuksia.


Palkka ja työaikaa koskevat määräykset

Kaksi viikkoa (kymmenen työpäivää) kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen yhdenjaksoinen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6.-31.8.2017 väliselle ajalle. Työvuoron tulee olla yhdenjaksoinen ja se tulee sijoittaa maanantai-perjantai ajanjakson päivävuoroihin. Työvuoro voi alkaa aikaisintaan kello 8.00 ja työvuoron tulee päättyä viimeistään kello 18.00.

Päivittäinen työaika voi harjoitteluohjelmassa olla enintään 6 tuntia.

"Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan kertakaikkisena palkkana 355 euroa. Kertakaikkinen palkka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, kymppiluokkalaisiin, lukiolaisiin ja VALMA-koulutukseen osallistuviin nuoriin, joiden työsuhde perustuu Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaan.


Muita määräyksiä

Ennen harjoitteluohjelman käynnistämistä tulee asia käydä läpi pääluottamus- tai luottamusmiehen kanssa. Työnantaja ilmoittaa ennen harjoittelun alkamista pääluottamus- tai luottamusmiehelle kirjallisesti kesäharjoitteluohjelman mukaisten harjoittelijoiden nimet sekä harjoittelupaikat ja -ajankohdat.

Ennen harjoittelujakson päättymistä koululaiselle varataan mahdollisuus vastata liittojen yhteisesti laatimaan palautekyselyyn. Työpaikan perehdyttäjien toivotaan myös vastaavan palautekyselyyn.

 

Työsopimuspohja

Suosittelemme käyttämään ”Tutustu työelämään ja tienaa” -ohjelman mukaisissa työsuhteissa liittojen yhteisesti laatimaa lomaketta:

Työsopimuspohja vuodelle 2017 (pdf)Lisätietoa:

"TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA" -kesäharjoitteluohjelma koululaisille vuonna 2017 (pdf)
Liittojen välinen yhteinen ohjeistus

MaRan työmarkkinaosasto, p. 09 6220 200


Päivitetty 10.10.2017

Yhteistyökumppanit

Fennia Hartwall Hartwa Trade Valio Saarioinen Accountor Metos Santa Maria Paulig Winpos Läntmannen Unibake