Matkailu- ja ravintola-alan tiekartta vähähiilisyyteen

Suomen hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen. Hallitusohjelman mukaan hallituksen yhtenä tavoitteena on laatia toimialakohtaiset tiekartat vähäpäästöisyyteen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. MaRa on mukana uudistamassa Suomen ja EU:n ilmastopolitiikkaa sekä edistämässä vastuullisuutta ilmastoasioissa.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on laatimassa yhteistyössä konsulttiyrityksen ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa toimialalle tiekartan hiilineutraalisuuteen. Valtionhallinto käyttää jatkossa tiekarttoja mm. energia- ja ilmastostrategiassa sekä erilaisissa uusissa politiikkatoimissa.

MaRa toimii yhteistyössä jäsenyritysten, ministeriöiden, muiden työmarkkinajärjestöjen, EK:n ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut hiilineutraaleille tiekartoille omat verkkosivut.

MaRan jäsenyritykset voivat seurata toimialakohtaisen tiekarttatyön etenemistä jäsensivuilta.

 

Lisätietoa:

Julia Heiliö

Lakimies

09 6220 2044
julia.heilio@mara.fi